برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه طرح گلدانی در فرش ایرانگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: طرح و نقش

پژوهشگران: 
عبدلی سهیلا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

طرح گلدانی در انواع قالیهای فرش ایرانی (روستایی- عشایری و شهری) به صورت 1.2 و 1.4، واگیره و سراسری در طرحهای ترنج دار، محرابی، ظل السلطان و ..... به اجرا در می آید و علیرغم تنوع بسیار موجوددر طرح گلدانی در جریان یک روند تکرار بی رویه توسط تولیدکنندگان و هنرمندان فرش، برخی از طرحهای قابل توجه و زیبای آن در سیر نادیده گرفتن موجود به مرز فراموشی رسیده است چنانکه تامل و توقف در این شرایط به نابودی طرحهای بسیار ارزنده ای از این گونه فرش منجر خواهد شد. لذا پژوهش حاضر با هدف پر کردن خلا موجود و در راستای جمع آوری و ثبت و معرفی نمونه های اصیل شکل گرفته است؛ و از آنجا که طرح گلدانی روستایی- عشایری مبتنی بر نوع بینش و سلیقه ویژه می باشد، بررسی آن از منظر زیباشناسی بر طبق مبانی هنرهای تجسمی محور اصلی این پژوهش بوده و در روندی پژوهشی به شیوه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی (مکتوب و تصویری) اقدام به گردآوری اطلاعات گردیده است. به دنبال این روش و با توجه به محدودیت نمونه های موجود (تصاویر فرش و اثر حاضر در موزه ها) جامعه آماری شامل تمامی نمونه های قابل دسترس بوده است که بر اساس ویژگیهای طرح دسته بندی و در حجم 70 عدد بوده است و از هر سری یک یا دو نمونه به طور دقیق مورد آنالیز و تحلیل مبتنی بر قواعد و مبادی سواد بصری قرار گرفته است. در نهایت یافته های حاصل از توصیف و تحلیل عوامل یاد شده به صورت استقرایی تحلیل نهایی گردیده و به جمع بندی نهایی رسیده است.کلیدواژگان: فرش، طرح، گلدانی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):