برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی فرصت های کارآفرینی در صادرات فرش دستباف ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
شیخ رضایی زهرا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

پژوهش حاضر صادرات فرش دستباف ایران به کشور آلمان را به عنوان بستری برای شناسایی فرصت های کارآفرینی مورد مطالعه قرار داده است.
به این منظور بر اساس فرآیند رسمی موریسون، پس از انجام مطالعات کتابخانه ای با 13 نفر از کارشناسان و خبرگان صادرات فرش مصاحبه و روندها و فرصت های کارآفرینی در زمینه صادرات فرش دستباف شناسایی شده از پنج جنبه سودآوری، باز بودن پنجره فرصت، توان رقابت با رقبا، افزایش حجم بازار و رشد بازار مورد پرسش، پرسشنامه ای از 50 خبره قرار گرفت و نتایج با نرم افزار
SPSS تحلیل شد. نتیجه این تحلیل اولویت بندی فرصتهای کارآفرینی در صادرات فرش دستباف ایران به کشور آلمان به شرح زیر است: ارائه قالی های فعلی با ایجاد تغییرات موردپسند مشتری در رنگ، اندازه و طرح، تولید قالی های نفیس هنری، ایجاد بانک طرح های نوین قالی ایران، ایجاد بانک طرح های قدیمی قالی ایران، تولید مواد رنگزای طبیعی، ایجاد مدیریت متمرکز تولید بر کارگاههای غیرمتمرکز، مکانیزه کردن مراحل پیش تولید مانند رنگرزی، ایجاد کارگاههای متمرکز تولید فرش، ایجاد مراکز تولید ملزومات دکوراتیو همراه با فرش مانند پرده و تابلو و ..... به مشتری، بازاریابی اینترنتی فرش، تولید انبوه، سفارش گیری اینترنتی از مشتری، ردگیری اینترنتی سفارشات، تولید و خودکفایی ابریشم، فروش اینترنتی فرش دستباف.کلیدواژگان: فرش دستباف، صادرات، کارآفرینی، شناسایی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):