برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

آینده پژوهی هنر- صنعت فرش دستباف در ایران با استفاده از روش تحلیل روندها و دلفی خبرگانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

سرعت تغییرات در دنیای امروز بیشتر از گذشته است و ضروری است تا دولتها، شرکتهای بزرگ، سازمانها و مردم با پیش بینی آینده، خود را برای آن آماده نمایند. آینده پژوهی به آنها کمک می کند تا چشم اندازهای ممکن، محتمل و دارای ترجیح را برای خود انتخاب نمایند. در این رساله، آینده پژوهی وضعیت هنر- صنعت فرش دستباف ایران از طریق جمع آوری نظرات خبرگان هنر- صنعت فرش دستباف به دست آمد. در این پژوهش ابتدا به بررسی منابع کتابخانه ای، اینترنتی و پژوهش های صورت گرفته پیرامون هنر صنعت فرش دستباف پرداخته شد. با توجه به نبود هیچ سابقه مرتبطی با موضوع پروژه، مصاحبه های گسترده ای با خبرگان صنعت به انجام رسید تا شناخت نسبی از وضعیت هنر صنعت فرش دستباف ایجاد گردد و با بررسی این مصاحبه ها، روندهای محتمل شکل دهنده آینده این هنر صنعت شناسایی شدند. پس از نهایی سازی سیاهه روندها، پرسشنامه اولیه جهت ارزیابی روندها در اختیار خبرگان قرار گرفت. با توجه به عدم اجماع مشاهده شده در مورد نظر خبرگان صنعت و با نظر اساتید، ادامه کار بر اساس تکنیک دلفی برنامه ریزی شد.
بدین منظور در مرحله اول، 34 روند شناسایی شده جهت تایید روندها، برآورد قوت روندها و زمان بروز روندها به خبرگان هنر صنعت ارائه شد. در انتهای این دور، روندهای ضعیف و بسیار ضعیف حذف شدند. در مراحل دوم و سوم، روندهای 21 گانه باقیمانده به همراه میانگین نظرات افراد به خبرگان برگشت داده شد و نظرات جدید افراد در راستای رسیدن به اتفاق نظر، به دست آمد. در انتهای دور سوم با اجماع قابل قبول به دست آمده، نتایج نهایی شد و دورنمای 5 ساله، 10 ساله و 15 ساله هنرصنعت فرش دستباف ترسیم شد. در این دورنما مشخص شد که مرکز ملی فرش به عنوان نماینده دولت در تولیگری فرش دستباف، باید اقداماتی را جهت بهبود وضع هنر صنعت فرش دستباف ایران انجام دهد. طبق نظر خبرگان این پژوهش، قوی ترین روندی که آینده هنر- صنعت فرش دستباف را با مخاطره روبرو می سازد، سیاست های پولی و ارزی کشور است که از طریق تورم و ثبات نرخ ارز، فرش ایران را در بازارهای جهانی گران کرده و مشتریان را به سمت استفاده از محصولات ارزان قیمت رقبای ایران سوق می دهد. دومین روند بسیار تاثیرگذار در آینده هنر صنعت فرش دستباف، روند افزایش مشارکت فعالان و متخصصان بخش های مختلف تولید و تجارت فرش دستباف در مدیریت این هنر صنعت است که باید در طی یک دوران گذار به انجام رسد. تاثیر بقیه روندها نسبت به این دو روند کمتر بوده و در فصل ششم دورنمای هنر- صنعت فرش دستباف اشاره گردیده است
.کلیدواژگان: پیش بینی آینده، آینده پژوهی، هنر- صنعت فرش دستباف، آینده نگاری، تحلیل روندهای کمی، تحلیل روندهای کیفی، روش دلفی خبرگان

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):