برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناخت اصطلاحات و واژه های بومی رایج در دستبافته های ایل قشقاییگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
رحمانی اشکان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

ایل قشقایی از بزرگترین ایل عشایر کوچروی ایران است که در استان های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان و اصفهان پراکنده گشته و ییلاق و قشلاق بیش از 2.3 آن ها در فارس قراردارد. این ایل از شش طایفه بزرگ عمله، دره شوری فارسیمدان، شش بلوکی، کشکولی کوچک، و کشکولی بزرگ تشکیل شده است و هر طایفه از ایل با زیر مجموعه های آن (تیره و بنکوه) با فرهنگ و آداب و رسوم شهرهای همجوار انس و الفت گرفته و تاثیراتی پذیرفته است، بالطبع تاثیر این فرهنگ در دست بافته هایشان نیز مشاهده می گردد. از آنجای یکه طرح و نقش، تکنیک بافت، و رن گبندی بافته ها دارای تنوع بالایی است با توجه به تعدد طوایف و تیره های ایل اصطلاحات و واژه ها برای ای نگونه بافت ها نیز متفاوت می باشد و با منسوخ شدن یکی از آن ها اصطلاحات کاربردی مربوط به آن رشته نیز از بین می رود. به همین خاطر جمع آوری تمامی واژه ها و اصطلاحات چه در عشایر کوچ رو و چه آن هایی که در قلمرو کوچ یکجانشین شده اند، ضروری به نظر می رسد که واژه ها و اصطلاحات کاربردی به صورت مدون و مصور جمع آوری گردد.
بر اساس روش تحقیق توصیفی این پژوهش ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و جستجو در آثار مکتوب در زمینه دست بافته ها و ایل قشقایی آغاز گردید و سپس با مراجعه مستقیم به طوایف و تیره ها در ییلاق و قشلاق و مسیر کوچ آن ها تکمیل شد، در طی مراحل کار بیش از 90% از عکس ها مستقیما بهره گیری شد. در این تحقیق اصطلاحات و واژه های تمام دست بافته های رایج و مورد استفاده ایل، انواع تکنیک بافت دست بافته ها، مواد و مصالح جهت بافت و رنگرزی و ابزار، طرح و نقش به کاررفته در سه گروه گره دار، دورویه، سوزنی و همچنین اصطلاحات فرهنگی، طایفه ها و تیره های معروف بافنده و حوزه های بافندگی ذکر گردید و اصطلاحات مرتبط با آن ها در خصوص حوزه کاربرد بررسی و در توضیح آن ها با جستجو در آثار مکتوب و توجه به بومی بودن تعریف، شرح داده شده و در جاهایی که درمورد یک نام در بین تیره ها و طوایف مختلف چندین نام وجود داشت تمامی آن ها نوشته شد ولی آن واژه ای را که بر اساس حروف الفبایی مقدم تر بود توضیح داده شد.کلیدواژگان: دستبافته، ایل قشقایی، اصطلاحات، واژه های بومی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):