برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نظام توزیع فرش دستباف به منظور ارائه راهکار مناسب با تکیه بر تبدیل نظام Push به Pullگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
آسایش نعمت اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

امروزه سازمانها در خلاء فعالیت نمی کنند، در هر سازمانی اعم از شرکتهای بزرگ، شرکتهای دولتی، یا کسب و کارهای کوچک می خواهند خواسته های مشتریان و سهامداران گوناگون را برآورده سازند. بنابراین نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تامین کنندگانی از سازمانهای دیگر هستند و عملکرد یک سازمان به وسیله فعالیتهای سایر سازمان هایی که تشکیل زنجیره تامین می دهند، تحت تاثیر قرار می گیرد. سیستم های مدیریت زنجیره تامین هریک می توانند، عملکردهای متفاوتی در برابر خواسته ها و ناهنجاری های بازار از خود نشان دهند. به طور کلی، سیستم های مدیریت زنجیره تامین به دو دسته تقسیم بندی می شوند سیستم زنجیره تامین فشاری (Push) که تصمیمات تولید برحسب پیش بینی های بلندمدت تقاضا صورت می گیرد و زنجیر تامین کششی (Pull) تولید بر اساس تقاضا است، به گونه ای که هماهنگ با تقاضای واقعی مشتری نهایی (به جای پیش بینی تقاضا) است.
براین اساس هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی نوع نظام تولید و توزیع بر اساس زنجیره تامین و بررسی امکان پذیری تبدیل نظام فشاری به کششی می باشد، نتایج تحلیل به دست آمده نشانگر این مهم است که این نوع نظام تولید با در نظر نگرفتن سلایق و نظرات مشتریان در امر تولید و توزیع مبتنی بر نظام فشاری
(Push) می باشد، همچنین می توان استدلال نمود که با لحاظ نمودن نظر و سلایق مشتریان در امر تولید و توزیع فرش دستباف امکان جایگزینی نظام مطلوب کششی با فشاری وجود دارد.کلیدواژگان: فرش دستباف، توزیع، Pull ،Push

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):