برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین استراتژی تعادل در بازارهای جهانی فرش دستباف ایران با استفاده از نظریه بازیهاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
حبیبی عبدالعلی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

توجه به صادرات غیرنفتی به منظور رشد و شکوفایی اقتصاد کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان فرش دستباف یکی از مهمترین کالاهای صادراتی غیرنفتی به شمار می رود. با بررسی درآمد حاصل از صادرات این کالا به بازارهای خارجی کشور، کاهش صادرات آن در سالهای اخیر قابل مشاهده می باشد.
در این تحقیق به منظور تعیین استراتژی تعادل صنعت فرش دستباف کشور در بازارهای خارجی، این بازارها با توجه به مقدار صادرات کشورها در فاصله زمانی بین سالهای 1994 الی 2005 میلادی با استفاده از روش نظریه بازیها مدل سازی گردیده است.در این مدل رقابت در بازارهای جهانی فرش دستباف به صورت یک بازی دو نفره مجموع صفر در نظر گرفته شده است که بازیکن آن کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین صادرکننده فرش دستباف و بازیکن دوم سایر کشورهای صادرکننده فرش دستباف شامل کشورهای چین، پاکستان، هند، ترکیه، نپال و مراکش می باشد
.
در روش این مدل سازی، نتایج بازی بر اساس سهم بازار هریک از بازیکنان تعیین گردیده است. در پایان این مدل بازی با استفاده از روش برنامه ریزی خطی حل شده است، نتایج نشان دهنده آن است که تعادل بازی وقتی برقرار می شود که بازیکن اول استراتژی «تولید بر اساس سفارش مشتری و توجه به سلایق تقاضاکنندگان» و بازیکن دوم استراتژی «تقلید و مشابه سازی از فرشهای ایرانی»را به کار بگیرند و بازی در حال انجام از نوع رهبر و پیرو می باشد، در این صورت سهم بازیکن اول 44 درصد و 56 درصد باقیمانده سهم بازیکن دوم از بازارهای جها نی فرش خواهد بود
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):