برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت تامین نخهای ابریشمی به منظور مساله یابی و ارائه راهکارگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

امروزه در پروسه تولید هر نوع کالا، مساله تامین یکی از مسائل عمده پیش روی دست اندرکاران تولید می باشد چه اینکه در صورت عدم توجه لازم به این مساله، تولید دچار مشکلات عدیده ای گشته و دچار رکود می گردد و محصول قادر به حفظ سهم خود در بازار رقابت با محصولات رقیب نخواهد بود. وجود یک نظام تامین مطلوب و یکپارچه در صنعت تولید و فرآوری ابریشم، به دلیل شرایط خاص این محصول از قبیل فصلی بودن، حجیم بودن، فسادپذیری، تعدد فعالیتهای فراوری محصول نهایی (نخ)، کوچک بودن و پراکنده بودن واحدهای کشاورزی، تمرکز مصرف کنندگان (بافندگان) در مراکز شهرهای خاص و پایین بودن قیمت و غیره، امری است که مورد توجه و تایید همه کارشناسان و حتی مردم عادی قرار گرفته است. در کشورهای پیشرفته از نظر کشاورزی با ایجاد واحدهای جنبی برای درجه بندی و فراوری سازمان یافته محصول ابریشم، تا حد زیادی بر این مشکل فائق آمده اند ولی در کشور ما علیرغم وجود اکثر تخصص های مورد نیاز در این زمینه و همچنین وجود احساس نیاز به این امر، هنوز یک گام عملی، منطقی و کارا و منسجم ارائه نشده است. لازم به ذکر است در مورد ابریشم به طور خاص، همانند اکثر بخشهای کشاورزی در کشور، سطح پایین سواد شاغلین (حتی در صنایع جنبی) و عدم آشنایی با مسائل تامین، عوارض زیادی به همراه داشته است.
از زمان صفویان تا اوایل دهه 50، فرش ابریشمی را در جهان تحت عنوان فرش ایرانی می شناختند ولی هم اکنون به دلیل ناتوانی در تامین کامل نیاز جهانی فرش ابریشمی در ایران، کشورهای رقیب همچون چین، هند و نپال وارد بازار فرش ابریشمی شده اند .به نظر می رسد به منظور افزایش تولید فرش ابریشمی و افزایش صادرات آن بایستی اقدامی صورت گیرد تا بتوان با بررسی وضعیت تامین مواد اولیه فرش (با موضوعیت نخهای ابریشمی) شرایط را برای تولید هرچه بیشتر فرش ابریشمی با کیفیت فراهم نمود و زمینه را برای افزایش صادرات و ارزآوری بیشتر و در نتیجه رونق اقتصادی این بخش فراهم نمود
.
به نظر می رسد یکی از موارد مهم و مغفول در این صنعت بی توجهی به امر تامین و نبود اراده برای آموزش و استفاده از اصول تامین می باشد، به طوری که با وجود ورود به قرن 21، هنوز فعالیتهای این زنجیره از تخم نوغان و توزیع آن تارنگرزی آن به صورت سنتی انجام می شود. در این تحقیق سعی بر آن است که مشکلات زنجیره تامین نخهای ابریشمی تا مرحله قبل از تولید و از دیدگاه مسائل تامین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای عملی برای حل آنها ارائه گردد. در زنجیره تامین یک محصول، اگر مواد اولیه در مکان مناسب تولید شوند و حلقه های این زنجیره از تامین اقلام مصرفیشان توسط حلقه های ماقبل اطمینان کامل داشته باشند، به شرط آنکه این امر منجر به برطرف شدن نیاز حلقه های مابعد شود، کل زنجیره دارای عملکرد مطلوب خواهد بود
.کلیدواژگان: نخ ابریشمی، ارائه راهکار، فرش ابریشمی، مساله یابی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):