برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی کانالهای توزیع در فروش فرش دستباف در بازارهای جهانی با تاکید برنقش ایرانیان در این کانالهاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
علیدادی یاسر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی کانالهای توزیع فرش دستباف در کشورهای مهم دنیا از جمله سوئد، نروژ، هلند و ایتالیا انجام شد.
در کشورهای استرالیا، آمریکا و آفریقای جنوبی نیز بررسی های محدودی جهت پاسخگویی به سووالات اصلی تحقیق صورت پذیرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. تعداد 543 فروشنده نهایی فرش در کشورهای فوق (سوئد 122 فروشنده، نروژ 49 فروشنده، هلند 121 فروشنده و ایتالیا 251 فروشنده) به صورت پیمایشی و از طریق منابع مختلف قابل دسترسی به آنها، بررسی شوند. ضمن آن که پرسشنامه ای محقق ساخته میان 49 فروشنده ایرانی مقیم در کشورهای هدف به منظور سنجش بازارهای هدف توزیع شد و بر اساس آزمون T تک نمونه ای به تحلیل اطلاعات آنها پرداختیم.
نتایج نشان داد که 30 درصد کانالهای توزیع در کشورهای جهان در اختیار ایرانیان است و 67 درصد آنان به توزیع فرشهای غیر ایرانی نیز مبادرت می ورزند. ضمن آن که از نظر صادراتی نیز با توجه به حضور رقبا و فروش و بازاریابی خوب آنها و عدم شناخت از فرش ایران در میان نسل جوان کشورهای هدف با چالش مواجه هستیم. در حوزه بکارگیری تجارت الکترونیک در فرش فرش نیز در کشورهای سوئد، نروژ، هلند و ایتالیا تنها 35 درصد از کانالهای توزیع در این کشورها از این روش برای فروش و معرفی محصولات خود به مشتریان استفاده می کنند.کلیدواژگان: کانالهای توزیع، فرش دستباف، فروش، بازار جهانی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):