برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تنگناها و خلأهای قانونی در عرصه طراحی، تولید و تجارت فرش دستبافگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
فاخری نریمان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

قوانین و مقررات فرش دستباف تا قبل از انقلاب اسلامی بسیار محدود و غیرمنسجم و از جهات گوناگون نارسا بوده است. پس از انقلاب اسلامی با وفور مقررات و مراجع تصمیم گیرنده متصدیان امور فرش مواجه هستیم. نقش دولت با هدف گسترش مراکز تولیدی و ایجاد اشتغال در امر تولید و تجارت فرش دستباف چشمگیر است. تصویب برخی قوانین مساعد مثل تشویق صادرات و معافیت از عوارض و مالیات بر تولید و فروش وصادرات توسط مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی و بیمه و بازنشستگی بافندگان نتوانسته است ضعف حاکم بر مدیریت و سازماندهی تولید و تجارت و فقدان برنامه جامع کنترل کیفیت و جایگاه ضعیف فرش در اقتصاد کشور را جبران نماید. در خصوص استانداردها و نظارت و بازرسی مراجع گوناگون مثل موسسه استاندارد و وزارت بازرگانی، گمرک، میزفرش و کمیته های قانون بودجه و ... نقش دارند. لیکن ضمانت اجرایی بسیاری از ضوابط و استانداردها نامشخص بوده و به صرف ممنوعیت اکتفا شده است. متعاقب تدوین استانداردها و نظارت و بازرسی برای رعایت آنها ایجاب می نماید، ضمانت اجرایی نظیر لغو پروانه، ابطال کارت بازرگانی، تعطیلی موسسه و ممانعت از عرضه و صدور و در نهایت در صورت وقوع تخلفات و جرایم مجازات برای آنها پیش بینی شود. حمایت قانون از بازار فرش ایران در جهان و مقابله با اقدامات مخرب رقبای خارجی تا قبل از الحاق به سازمان تجارت جهانی نیازمند معاهدات دوجانبه و چندجانبه با دولتهای دیگر است. حقوق مالکیت معنوی هنرمندان فرش در داخل نیز نیازمند ضوابط و مقررات جامع تری است که حس اعتماد فعالین حرفه و هنرمندان فرش را بیش از پیش جلب نماید.
برای حمایتهای مالی از تولیدکنندگان مقررات متنوعی وجود دارد، اما تنها در کمیت تولید موثر بوده است. بنابراین بهتر است حمایتهای مالی به صورت جوایز و مشوق ها و اعطای تسهیلات و امتیازات برای تولیدات با کیفیت در مقررات پیش بینی شود
.
ضرورت استفاده از تجارت الکترونیک در کنار تجارت سنتی فرش بیش از پیش احساس می شود و در نهایت حوزه های مختلف تولیدی، اقتصادی، علمی و هنری و بازرگانی فرش برای نشان دادن توانمندیهای فرش دستباف ایرانی نیازمند هماهنگی های بیشتری هستند
.کلیدواژگان: مالکیت معنوی، فرش دستباف، تجارت الکترونیک، اقتصادی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):