برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون تاثیر عملکرد تعاونیه تحقیق 1 یرامون تاثیر عملکرد تعاونیهای فرش دستباف روستایی در کیفیت و کمیت فرش (فاز اول: آذربایجان شرقی، کردستان و همدان)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1380

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این پژوهش به عنوان بررسی تاثیر عملکرد تعاونیهای فرش دستباف برروی کمیت و کیفیت فرش در سه استان آذربایجان شرقی، کردستان و همدان به روش پیمایش اجتماعی انجام گرفته است. شیوه انتخابی نمونه خوشه ای و تصادفی و تعداد نمونه شامل 241 نفر بافنده تعاونی و 189 تخته فرش بافندگان تعاونی مورد بررسی بوده است. اهم یافته ها به شرح ذیل می باشد:
- مشخصات عمومی پاسخ گویان
- تهیه مواد
- تهیه و تامین ابزار کار
- نظارت و کنترل کیفی تولیدات
- خرید تولیدات اعضاء
- آموزش و خدمات
- تسهیلات مالی و اعتباری
- مشخصات عمومی فرش های مورد ارزیابی
- طرح و نقشه
- مناسب بودن رنگبندی
- مناسب بودن ابعاد فرش
- کیفیت بافت و تکمیل
- کیفیت مواد اولیه
- کیفیت رنگرزی در فرش
- ارائه دیدگاه کارشناسان پیرامون عملکرد تعاونی
اهم نقاط ضعف و قوت تعاونیها از سوی کارشناسان منطقه به شرح ذیل می باشد
:
- مهمترین نقاط قوت تعاونیها: اعطای وام، نظارت در هنگام بافت فرش، عرضه مواد اولیه مرغوب و مناسب، ارائه مواد اولیه به صورت مدت دار، ذکر شده است
.
- مهمترین نقاط ضعف تعاونیها: نداشتن سر مایه کافی، عدم مدیران کارآمد، فقدان نیروی متخص و کارآمد، بدهی زیاد به بانکها، هزینه شدن سرمایه تعاونی در سرمایه های ثابت، اعمال نفوذ اشخاص توسط مسوولین به تعاونی، عدم کنترل و حسابرسی تعاونی، عدم آشنایی اعضاء با وظایف تعاونی، عدم همکاری هیات مدیره با مدیرعامل، عدم نوآوری و ابتکار، ذکر شده است
.
بر اساس فرضیات طرح شده این پژوهش، نتایج ذیل حاصل شده است
.
1- تعاونیهای فرش در تهیه مواد اولیه و توزیع آن میان اعضاء تا حدودی موفق بوده اند
.
2- تعاونیهای فرش در تهیه و تامین ابزار کار و توزیع آن میان اعضاء ناموفق بوده اند
.
3- تعاونیهای فرش در بازاریابی و فروش محصولات اعضاء ناموفق بوده اند
.
4- تعاونیهای فرش در خرید تولیدات اعضاء ناموفق بوده اند
.
5- تعاونیهای فرش در ارائه خدمات آموزشی و فنی به اعضاء ناموفق بوده اند
.
6- تعاونیهای فرش در نظارت و کنترل کیفی تولیدات اعضاء ناموفق بوده اند
.
7- تعاونیهای فرش در فراهم آوردن تسهیلات مالی و اعتباری برای اعضاء ناموفق بوده اند
.
8- تعاونیهای فرش در ارتقای سطح کیفی فرشهای تولید شده اعضاء تا حدودی موفق بوده اند
.
9- تعاونیهای فرش در افزایش کمی میزان تولید اعضاء تا حدودی ناموفق بوده اند
.کلیدواژگان: عملکرد، کمیت، کیفیت، تعاونی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):