برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی صمغ گیری الیاف ابریشم و اثرات آن بر روی رنگرزی و خواص فیزیکی و مکانیکی نخ ابریشمیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
ویسیان سیدمحمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: فنی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

یکی از فرایندهای مهم که برروی الیاف ابریشم صورت می گیرد، فرایند صمغ گیری ابریشم می باشد. این فرایند به جهت ایجاد خصوصیات لازم مثل شفافیت، رنگ پذیری و زیردست مناسب برروی ابریشم لازم است تا انجام شود. در این تحقیق روشهای مختلف صمغ گیری نخ ابریشم خام به وسیله صابون، اسید، قلیا، کلیاب (روش سنتی) و آنزیم (ساویناز و آلکالاز) در شرایط مختلف از نظر دما، زمان، نوع قلیا، مواد کمکی و آب مصرفی در شرایط آزمایشگاهی و نیمه صنعتی انجام شده و استحکام، روشنایی و سفیدی مورد مقایسه قرار گرفته اند. سپس نخهایی که توسط روشهای مختلف صمغ گیری شده اند توسط چهار رنگزا، روناس (توسط دندانه کلرید قلع و زاج سفید)، وسمه، پوست گردو و رنگزای مصنوعی از نوع متال کمپلکس با نام Lanacron Reds-6 رنگرزی و سپس خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نخ ابریشمی (استحکام، ثبات شستشویی، ثبات نوری، رنگپذیری و روشنایی) بررسی و نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
به منظور طراحی آزمایشات مورد نیاز، مطالعات میدانی با بازدید از کارگاههای سنتی و نیمه صنعتی و صنعتی شهرستان قم و کاشان انجام شده و بر اساس نتایج بازدیدهای به عمل آمده و مطالعات کتابخانه ای روش آزمایش طراحی شده است تعداد 25 نمونه به وسیله
SEM مورد بررسی قرار گرفته و 125 نمونه عکس با بزرگنمایی های مختلف تهیه شده است.
نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد ثبات نوری دندانه های کلرید قلع و ثبات شستشویی رنگ مصنوعی رضایت بخش نمی باشد و در اثر عملیات رنگرزی اکثرا برای کلیاب و صابون افزایش استحکام و برای بقیه روشها اکثرا کاهش استحکام مشاهده می گردد. روشهای به دست آمده از صمغ گیری اسیدی مناسب نمی باشند. روش صمغ گیری با آنزیم از نظر استحکام و زیردست و شفافیت و مصرف انرژی و مسائل زیست محیطی جزء بهترین روشهای صمغ گیری است. البته روشهای سنتی به کار رفته در کارگاههای صمغ گیری با توجه به میزان استحکام زیردست و هزینه تمام شده (اقتصادی بودن) جزء بهترین روشها می باشد
.کلیدواژگان: صمغ گیری، ابریشم، رنگرزی، خواص فیزیکی و مکانیکی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):