برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت موجود کارگاههای پشم شویی از نظر کیفیت تولید و ارائه راهکارهای بهینه سازی آن (یزد، خراسان، اصفهان،کرمان، تهران، آذربایجان شرقی، ایلام)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: فنی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

کیفیت پشم شسته شده مورد مصرف در صنعت فرش دستباف از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و به عوامل متعددی نظیر مواد اولیه، شرایط محیطی، ابزار و ماشین آلات مورد استفاده، نیروی انسانی و نحوه نظارت و مسائل مدیریتی وابسته است.
پشم شسته شده تولیدی در کارگاههای پشم شویی ایران به علت تفاوت در نوع پشم، نوع ماشین آلات مورد استفاده و نیز تفاوت در فرآیند شستشو کیفیت های متفاوتی دارد. هدف از تحقیق حاضر دسته بندی کارگاهای پشم شویی، ارزیابی عوامل مختلف موثر بر فرآیند شستشو، تعیین سهم نسبی آنها بر کیفیت پشم شسته شده و در نهایت ارائه راهکارهای مناسب و عملی درجهت بهینه سازی فرآیندهای شستشو با استفاده از مواد شیمیایی و آنزیم می باشد. بدین منظور، ابتدا مطالعات اکتشافی مشتمل بر جمع آوری اطلاعات و نتایج به دست آمده از فعالیتهای تحقیقاتی موجود در داخل کشور و نیز شناسایی کارگاههای مختلف انجام گرفت. سپس با انجام مطالعات میدانی بازدیدهایی از کارگاههای پشم شویی در استانهای مختلف کشور انجام شد و با استفاده از پرسشنامه های تهیه شده گزارش جامعی از فرآیند شستشو و مشکلات موجود در واحدها به دست آمد. سپس با نمونه گیری از پشمهای ناشور و شسته شده در هر واحد خواص فیزیکی و مکانیکی آنها نظیر استحکام، ازدیاد طول، سفیدی، جذب رنگ، چربی باقیمانده، رطوبت بازیافتی، میزان جعد و نیز تصاویر میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفت و آزمایشات کیفی روی پساب نیز انجام گرفت. در ادامه این تحقیق خواص الیاف پشمی شسته شده در کارگاههای مختلف با الیاف پشمی شسته نشده همان کارگاه مقایسه شده تا میزان آسیب های وارده به پشم در حین شستشو تعیین گردید
.
پس از جمع آوری اطلاعات جامع و بررسی و مقایسه فرآیندهای شستشو در کارگاههای مختلف، نسخه بهینه آزمایشی شستشو با توجه به امکانات و وضعیت فعلی کارگاهها تعیین گردید. و نمونه های الیاف پشم با نسخه پیشنهادی در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی شستشو داده شد
.
نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد کارگاههای موجود عمدتا به صورت نیمه صنعتی بوده و تعداد محدودی نیز به صورت صنعتی مشغول به فعالیت می باشند. در هیچ یک از واحدهای مورد بررسی آزمایشات کنترل کیفی روی پشم شسته شده به منظور جلوگیری از صدمه دیدن الیاف و بهبود فرآیند صورت نمی گیرد و نیز از مواد شیمیایی مناسبی استفاده نمی شود همچنین به دلیل مشکلات مالی و عدم نظارت کافی، ملاحظات زیست محیطی کمتر مورد توجه قرار دارد
.
نمونه های پشم گرفته شده از هر کارگاه و شسته شده بر اساس نسخه بهینه پیشنهادی در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی، ضمن حفظ خصوصیات فیزیکی موردنظر، سفیدتر از نمونه شسته شده به روش مرسوم مورد استفاده در همان کارگاه بود به-طوری که مورد تایید صاحبان فن نیز قرار گرفت
.کلیدواژگان: کارگاه، پشم شویی، کیفیت، راهکار

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):