برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون روشهای استاندارد کردن مواد اولیه فرش دستباف (فازاول: خامه قالی "کرمانشاه، کردستان، تهران")گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
قمصری احسان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: فنی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این تحقیق ابتدا مطالعات گسترده ای بر روی استانداردهای جهانی موجود در ایران به عمل آمد که شامل DIN, IS, BS, ISO, ASTM و ترکیه و هندوستان می باشد و نتیجه حاصل شد که در کشورهای پیشرفته، مهم روش آزمون می باشد که دقیق و علمی با آن برخورد می کنند ولی در ایران ملاک عمل، ویژگیهای ارائه شده توسط موسسه استاندارد می باشد و روشهای آزمون مختص آزمایشگاهها می باشد. سپس در ارتباط با نژادهای تولیدکننده پشم بررسیهایی به عمل آمد که در پرورش گوسفند پشمی به صورت علمی ضعف زیادی وجود دارد. سپس نحوه عملکرد مراکز شستشوی پشم به طریقه صنعتی و سنتی مورد بررسی قرار گرفت که چندان رضایت بخش نبود. پس از آن دو واحد گمرکی و دو بازارچه مرزی مورد بررسی قرار گرفت. گمرکات بر اساس قوانین و آئین نامه ها اقدام به ترخیص کالا می نمودند و چون پشم و مشتقات آن مشمول استاندارد اجباری است جهت تایید کیفیت برای ترخیص کالا از موسسات استاندارد کمک می گرفتند و بازارچه های مرزی نیز تحت نظارت گمرکات می باشد و از قوانین و مقررات آنها پیروی می نموده ولی دارای فعالیت کمی بودند.
فعالیت و روش کار پانزده واحد ریسندگی مورد مطالعه و نیز چگونگی کنترل کیفی خط تولید و تاسیسات آزمایشگاهی آنها مورد بررسی قرار گرفت که در بیشتر کارگاهها رضایت بخش نبود و یکی از عوامل مهم در کاهش کیفیت خامه قالی عدم توجه کارگاههای ریسندگی به موازین استاندارد و کیفیت محصول می باشد
.کلیدواژگان: استاندارد، مواد اولیه، فرش دستباف

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):