برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون آسیبهای وارده از مصرف الیاف مصنوعی در فرش دستباف (با تاکید بر چله) "تهران و آذربایجان شرقی"گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1379

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: فنی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

طبق مطالعات انجام شده الیاف پلی استر عمده ترین لیف مصنوعی مورد مصرف در فرش دستباف می باشد که در چله و پود نازک برخی از فرشهای دستباف تبریز مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از الیاف پلی استر در فرش دستباف مشکلاتی را نظیر تغییرات ایجاد شده در ابعاد و ظاهر آن ایجاد می کند که در این تحقیق، تغییرات ایجاد شده در ابعاد و ظاهر فرش دستباف در شرایط مختلف از نظر رطوبت و حرارت مورد بررسی قرار گرفته است.
در این تحقیق، 4 نمونه فرش دستباف با 2 نخ چله پنبه ای و پنبه/ پلی استر و دو نخ پود نازک از جنس پنبه و پلی استر، به منظور بررسی تاثیر وجود الیاف پلی استر در چله و پود نازک، با رجشمار 50 تولید شده است. همچنین برای مطالعه تاثیر نخهای چله و پود نازک در تغییرات ابعادی فرش دستباف و حذف تاثیر الیاف پشم در این تغییرات، چهار نمونه فرش بدون پرز بافته شده است. سپس شرایط احتمالی مکان مورد استفاده از فرش دستباف، شبیه سازی شده و تغییرات ایجاد شده در این شرایط در ابعاد و ظاهر نمونه ها اندازه گیری شده است
.
نتایج آزمایشات تغیرات ابعادی نشان می دهد که مقدار جمع شدگی نمونه های بافته شده با نخ چله پنبه/ پلی استر در محیط های گرم و مرطوب
1.5 برابر چله پنبه ای بوده است. و همچنین توزیع دمای نایکنواخت در پشت نمونه ها تاثیر بسیار زیادی در تغییر نامنظم ابعاد نمونه های بافته شده با نخ چله پنبه/ پلی استر داشته است. در عملیات شستشو مقدار جمع شدگی نمونه های دارای نخ چله پنبه ای در مقایسه با نخ چله پنبه/ پلی استر قابل توجه بوده و هنگام قرار گرفتن در آب بیشترین کاهش طول در این نمونه ها مشاهده شده است.
در بررسی ناهمواری سطحی ایجاد شده مشاهده شده است که پشت فرشهای بافته شده با نخ چله پنبه/ پلی استر در مقایسه با فرشهای بافته شده با نخ چله پنبه ای از ناهمواری بیشتری برخوردار بوده و پس از توزیع نایکنواخت دما در پشت فرشها، نمونه های دارای چله پنبه/ پلی استر ناهمواری های سطح بیشتری را نشان داده اند.
نتایج بررسی مقاومت خمشی نمونه های بافته شده نشان دادند که مقاومت خمشی نمونه ها پس از قرار گرفتن در محیط های گرم و مرطوب، کم شده و پس از عملیات شستشو طول خمش در جهت تار، به نصف کاهش یافته است. همچنین وجود الیاف پلی استر در چله و پود نازک، سبب افزایش طول خمش نمونه ها به میزان 18% در جهت تار و 7% در جهت پود شده است.کلیدواژگان: فرش دستباف، چله، الیاف مصنوعی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):