برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تبیین شرایط ارگونومیک و آنتروپومترمیک بافت قالی و طراحی ابزار بافت مناسب (آذریایجان شرقی، اصفهان، کرمان، تهران)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
معتمدزاده مجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: فنی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

قالیبافی یکی از مشاغل آسیب رسان است که مستلزم انجام کار استاتیک در طولانی مدت بوده و پتانسیل بالایی برای ابتلا بافندگان به اختلالات اسکلتی- عضلانی در این حرفه وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع ناراحتیهای اندام فوقانی مرتبط با طراحی ابزار، بررسی ارگونومیکی ابزار مورد استفاده در بافت فرش و طراحی مجدد ابزار بر مبنای ویژگیهای آنتروپومتری بافندگان و اصول ارگونومی طراحی و اجرا گردید.
در این تحقیق، مجموعا 862 بافنده از سه استان کشور (سه شهر در هر استان) مورد مطالعه قرار گرفتند
.
اطلاعات مربوط به خصوصیات فردی، ناراحتیهای اندام فوقانی و 20 بعد آنتروپومتری در بافندگان با استفاده از یک پرسشنامه جمع آوری گردید. همچنین از مراحل بافت فرش و نحوه به کارگیری ابزار در حین بافت در هر منطقه عکس و فیلم تهیه شد
.
به موازات مطالعه میدانی، فهرستی از بایدهای طراحی جهت استفاده در مرحله طراحی تدوین گردید
.
در این تحقیق در فرآیند طراحی مراحل زیر طی شد
:
1- جمع آوری ابزار رایج قالیبافی
2- آنالیز ابزار قالیبافی

3- تعیین ویژگیهای ابزار
4- بررسی نتایج ارزیابی اختلالات اندام فوقانی

5- طراحی پیش ماکت ابزار
6- ساخت نمونه

7- آزمون نمونه

8- اصلاح مدلهای طراحی شده
نتایج نشان داد که شیوع اختلالات اندام فوقانی در بافندگان بالاست که بخشی از این مشکلات به طراحی ابزار مربوط است. با استفاده از بانک آنتروپومتری دست، فهرست بایدهای طراحی نتایج آزمون نمونه های ابزار طراحی شده، 9 ابزار جدید طراحی گردید. نتایج آزمون این ابزار نشان می دهد که در مجموع این ابزارها قابل استفاده و قابل قبول هستند
.کلیدواژگان: قالی، ارکونومیک، آنتروپومتریک، بافت

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):