برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون دار و ابزار قالیبافی، شیوه های بافت و تکمیل جهت بهبود کیفیت فرش دستباف (استانهای گلستان، سمنان و قم)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
علیپوری رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: فنی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

تحقیق حاضر در سال 1381-1380 در محدوده استان های گلستان، سمنان و قم برای دستیابی به نتایج کاربردی در خصوص دار، ابزار و شیوه های بافت و با هدف بهبود کیفیت فرش دستباف انجام گرفته است. استفاده 99.5% از بافندگان، از دارهای افقی در استان گلستان که بیشتر از جنس چوب می باشد و همچنین عدم استفاده از تکیه گاه و پدال (زیرپایی) در استان های سمنان و قم که از دارهای عمودی استفاده می کنند از مهمترین مشکلات بافندگان این مناطق در بخش دار می باشد.
عدم استفاده از سیخ پودکشی در کل منطقه مورد مطالعه و استفاده از دفه های سنگین در استان های سمنان و قم که باعث عوارض ارگونومیکی می شوند، از مشکل ابزار مورد استفاده در این منطقه می باشد. در شیوه های بافت، ذهنی بافی در استان گلستان، استفاده از گره های تقلبی، چندچین یک پود و تودزدی در استان های قم و سمنان از مشکلات مهمی است که باعث افت کیفیت فرش می گردد
.
عدم تناسب بین رجشمار و مواد اولیه، عدم توجه به مراحل تکمیل فرش و فقدان یا کمبود کارگاههای تکمیل در سطح منطقه مورد مطالعه از دیگر مشکلات فرش در منطقه مورد مطالعه است
.
برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی مختلف برای بافندگان و مسوولین، بهسازی کارگاههای قالیبافی که عموما فاقد شرایط بهداشتی مناسب می باشند، رعایت اصول ارگونومیکی، نظارت بر فعالیت تولیدکنندگان جهت رعایت اصول فنی روشهای بافت و جلوگیری از جفتی بافی و چندچین یک پود از جمله پیشنهادات در جهت بالا بردن کیفیت فرش های دستباف این منطقه می باشد
.کلیدواژگان: ابزار قالیبافی، کیفیت، فرش دستباف، بافت و تکمیل

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):