برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق در شناخت دار و ابزار بافت و ارائه طرح مناسب جهت بهبود کیفیت فاز اول: (دارقالی در استانهای خراسان و کرمان)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1380

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: فنی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این تحقیق پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی و بررسی آماری در خصوص دار قالی و ابزارهای بافت در استان های کرمان و خراسان، نتایج بدست آمده مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس دارهای موجود به لحاظ مقاومت مکانیکی با استفاده از نرم افزار المان محدود (ANSYS) بررسی شد و مشخص گردید که در دارهای بدون جک، کمانی در وسط تیر افقی به وجود می آید. در این قسمت 5 برنامه کامپیوتری برای طراحی دارهای مختلف ارائه شده است.
مساله ارگونومی نیز در مورد قالی مورد توجه قرار گرفت و مشکلات قالی بافی کنونی بررسی گردید
.
در پایان دار جدیدی با نام دار تهرانی که محاسن دارهای موجود را داشته و معایب کمتری دارد و از نظر ارگونومی نیز مناسب است طراحی شده است
.کلیدواژگان: دار، ابزار، کیفیت، بافت

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):