برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی، ریشه یابی و احیای طرح ها و نقوش فرش استان قزوینگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: طرح و نقش

پژوهشگران: 
شادلو داوود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: طرح و نقش

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این تحقیق کوشش می شود طرح ها و نقشمایه ها و رنگ شهرستان قزوین به تفکیک جغرافیای بافت منطقه شناسایی و تا حد امکان ریشه یابی و ویژگی های آنها تحلیل و تشریح شود. این بررسی مرجع و منبعی را فراهم می آورد برای استفاده های کاربردی چون احیاء و بازجست نمونه ها، بازنگری احتمالی همراه با خلاقیت و ابداع در ارائه طرح و نقش فرش. همچنین یافتن نظامی جهت طبقه بندی فرش ها از منظر طرح، نقش، بافت و رنگ بندی مد نظر قرار می گیرد. همچنین فرش شهری و روستایی عشایری استان قزوین به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
اطلاعات این تحقیق به دو طریق اسنادی و میدانی به دست می آید و در بررسی و جستجوی فرضیات از روش تاریخی، توصیفی و تحلیلی استفاده می شود
.کلیدواژگان: فرش شهری قزوین، فرش روستایی قزوین، فرش عشایری قزوین، ریشه یابی نقوش، احیای طرح ها و نقوش

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):