برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی و ریشه یابی طرحها و نقوش فرش دستباف ایران (قالی افشار شمالغرب ایران)گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: طرح و نقش

پژوهشگران: 
قربانی حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: طرح و نقش

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

قالی و قالیچه های دستبافت بسیاری با انواع سبکها در ایران وجود دارد. دستبافته های افشارهای شمال غرب هم یکی از آنها است. در این پروژه تلاش گردید تا تمامی بافته هایی که به نام افشاری و مشابه آن معروف هستند در 6 استان (آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، همدان، قزوین و مرکزی) مورد شناسایی قرار گیرند. پس از جمع آوری منابع میدانی نمونه ها از نظر مواد اولیه، تکنیک بافت، رنگ آمیزی و مخصوصا طرح و نقش آنها مورد بررسی و شناسایی واقع شدند. و در ادامه پروژه تحلیل بر نوع دستبافته ها از لحاظ خواستگاه و مفاهیم برخی نقوش، مطالبی نگاشته شده است. ماحصل تحقیق ارائه چهار چوبی از سبک بافته های افشاری شمال غرب ایران در قالب چند استان است.کلیدواژگان: شناسایی، قالی، افشار، شمال غرب، طرح، نقش، سبک

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):