برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی، ریشه یابی و احیاء طرحها و نقوش فرش دستباف ایران (قالی بلوچ خراسان)گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: طرح و نقش

پژوهشگران: 
احراری عبداله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: طرح و نقش

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

اقوام هفت گانه بلوچ، کرد، عرب، ترک، فارس، چارایماق و سیستانی تحت شرایط خاص سیاسی و طبیعی در مناطق مختلف خراسان رضوی و جنوبی سکونت گزیده اند. این اقوام تولیدکننده قالیهایی هستند که به لحاظ دارا بودن خصوصیات مشترک بنام قالی بلوچ خراسان مشهور است. ویژگیهای مشترک قالی سبک مورد نظر شامل ساختار، طرحها و نقوش، نقشمایه، رنگهای کاربردی و همنشینی رنگها می باشد. متغیرهایی همچون مواد اولیه، فرهنگ و هنر، اقتصاد معیشتی، اقلیم منطقه، تحولات تاریخی، تغییرات جوی و جمعیتی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قالی سبک موردنظر بوده اند. در این تحقیق اولا ریشه های قومی و نژادی قبایل تولیدکننده این قالی مورد بررسی قرار گرفته است، ثانیا ویژگیهای ساختاری و فنی قالی بلوچ تجزیه و تحلیل شده ثالثا طرحها، نقشه ها، نقشمایه ها رنگبندی و همنشینی رنگها در قالی سبک بلوچ توصیف و ریشه یابی تاریخی گردیده است. یافته های تحقیق فرضیه های چهارگانه تحقیق را مثبت ارزیابی می کند.کلیدواژگان: احیای طرحها و نقوش قالی بلوچ، ریشه یابی، نقشمایه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):