برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی، ریشه یابی و احیاء طرحها و نقوش فرش دستباف ایران (قالی کرمان)گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: طرح و نقش

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: طرح و نقش

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

فرش کرمان دارای ظرفیت های بالفعل در طرح و نقش و رنگ و نیز ویژگیهای فنی است که این سبک را از سایر سبک های فرش دستباف ایرانی ممتاز نموده است. علاوه بر آن دارای ظرفیت های بالقوه شناخته شده و ناشناخته فراوانی است. که توجه و بررسی آنها برای احیاء این سبک ضروری است. سابقه دراز مدت فرش کرمان که بر اساس قطعات به دست آمده به دوره صفویه می رسد، در رشد و شکوفایی آن در دوره متاخر همراه با عوامل دیگر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بی تاثیر نبوده است. محور اصلی این تحقیق توصیفی و تاریخی در بخش تحلیل، ساختارهای طرح و نقش و رنگبندی است و ویژگیهای فنی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. به نظر می رسد با توجه به آنچه رفت، در جهت حفظ و احیا و جلوگیری از رکود و افت امروزی آن باید فعالیتهای کارشناسانه دقیق صورت گیرد که در بخش پیشنهادات ارائه شده است.کلیدواژگان: شناسایی، ریشه یابی، احیاء، نقوش، فرش دستباف، کرمان

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):