برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی، ریشه یابی و احیاء طرحها و نقوش فرش دستباف ایران (قالی کردی ایران)گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: طرح و نقش

پژوهشگران: 
حسن زاده سالار (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: طرح و نقش

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این تحقیق به صورت پیمایشی صورت پذیرفته است.
طرحها و نقوش قالیهای کردی ایران با توجه به پراکندگی کردها در مناطق غرب، شمال غرب و شمال شرقی ایران دارای تنوع و جذابیت خاص خود است. بیشترین تنوع نقوش در مناطقی است که عشایر کرد طی چند دهه گذشته یکجانشین شده اند و بیشترین تولیدات در مناطق مرزی بین کردها با سایر فرهنگها است که به علت فقر مردم به بافت فرشهایی که از روی نقشه بافته می شود روی آوردند
.
در نتیجه بررسی رخدادهای تاریخی، منابع علمی درباره قالیهای کردی و تلاش جهت دستیابی به نمونه های قدیمی تر از این قالیها و به کمک ابزار و دارهای قالیبافی هر منطقه فرشهای کردی را می توان به سه دسته عشایری، روستایی، و شهری تقسیم کرد. نبود اطلاعات مکتوب و عدم انتقال مفاهیم شفاهی باعث شده که بافندگان درباره نقوش و طرحهایی که می بافند اطلاعاتی نداشته باشند و همین نکته نیز از دلایل اصلی زوال طرحها و نقوش قالیهای کردی به حساب می آید. البته بافندگان کرد تبحر بسیار زیادی در اجرای کار بافت قالی دارند و بیشترین الهامات بافندگان کرد از نقوشی است که در پیرامونشان وجود دارد و یا با تقلید از نقوشی است که از تصاویر و عکسها برروی بسته بندی وارداتی به منطقه گرفته شده است
.کلیدواژگان: شناسایی، ریشه یابی، احیاء، طرح، نقوش، فرش دستباف، کردی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):