برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر ابداع و نوآوری در طرح و نقشه فرش دستباف ایرانگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: طرح و نقش

پژوهشگران: 
نیکویی مجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: طرح و نقش

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

نوآوری در طرح و رنگ فرش ایران مقوله ای است که بقا و ماندگاری و جاودانگی فرش به آن وابستگی دارد. ماهیت نوآوری در فرش ایران تازگی ندارد و همواره جزء جدانشدنی آن بوده است. همانگونه که در بسیاری از جنبه های دیگر زندگی اهمیت همیشگی داشته و دارد.
گروهی از افراد جامعه فرش ایران به مقوله ایجاد نوآوری و ضرورت پرداخت به آن تاکید می ورزند. زیرا از جمله عوامل رکود فرش ایران در بازارهای رقابتی را تکراری و یکنواخت بودن طرحها و رونق آن را در مشروط به ایجاد نوآوری می دانند. این عقیده و انتظار البته بی معنی و بیراه نیست. به همین دلیل مقوله نوآوری، مفهوم آن، شرایط ایجاد آن، عوامل موثر بر آن و تاثیرات آن در طرح و نقش فرش ایران موضوع این تحقیق قرار گرفته و درباره آن به روش تاریخی و توصیفی پژوهش شده است. منابع مکتوب و مشاهده نمونه ها برای آگاهی از سیر تحول طرح و نقش و یافتن مصداق های نوآوری مدنظر بوده و بر اساس آن نتیجه گیری شده است. در این تحقیق معلوم شد که نوآوری، منابع الهام داشته و بر اساس سوابق و تجارب قبلی ایجاد می شود. شی حاصل از نوآوری اگرچه تشابه عین به عین با نمونه های قبلی ندارد اما جزئیات مشابه و معلوم دارد که نو و کهنه را از هم جدا نمی کند و رشته های پیوند قابل شناسایی است. پس در طرح و رنگ فرش ایران نوآوری دامنه وسیعی داشته ومی تواند داشته باشد. ذوق و انگیزه درونی فرد، حد آگاهی و شناخت از فرش ایران، دسترسی به اطلاعات، مطالعه و داشتن مهارت اجرایی و ذکاوت و استعداد بهره مندی از اندوخته ها و آموخته ها عوامل اصلی برای ایجاد نوآوری است
.
اصالت و ماندگاری و هویت نوآوریها هم به کیفیت و محتوای منابع الهام و مشاهده و تجربه و حدشناخت طرح و نقش فرش ایران بستگی دارد. طرحها و رنگبندی های نو به شرطی که از بنیانهای ریشه دار و شناخته شده، برخوردار باشند، در گذر زمان ضمن بقا، باعث گسترش و تکامل طرح و نقش خواهد شد و خود بستر نوآوری های بعدی را فراهم می کند. سه مقوله احیا و بازسازی، بازنگری و اصلاح و در نهایت نوآوری مسیرهای اصلی تهیه طرح و نقشه در فرش ایران است که هریک تعریف جداگانه و مصداق های معلوم داشته و ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارند. در این تحقیق به این سه مقوله به تفکیک پرداخته شده است
.کلیدواژگان: ابداع، نوآوری، طرح و نقش، فرش دستباف

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):