برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون احیای نقشمایه ها و طرح های گلیم (فاز اول گلیم قشقایی)گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: طرح و نقش

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: طرح و نقش

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

تحقیق پیرامون احیاء نقشمایه ها و طرحهای گلیم قشقایی تلاشی علمی در جهت یافتن و کشف ایده هایی است که منجر به بروز و ظهور نقوش مختلف در گلیم قشقایی شده است. این نقوش و طرح ها خود مبین توان بالا و ذهن خلاق، هوش سرشار و تلاش خستگی ناپذیر، لطافت طبع و موزونی موسیقی گون اندیشه بافندگان آن است.
روش تحقیق در این طرح شامل دو بخش تاریخی و توصیفی است که در بخش اول به بررسی و مطالعه جامع منابع مکتوب اعم از کتب، نشریات و مجلات، مقالات و منابع غیرمکتوب شامل محاورات و نقل قول ها و داستان ها پرداخته است. در بخش دوم با مراجعه به مناطق زندگی طوایف مختلف ایل و مشاهده انواع گلیمهای ایشان و طرح هایی که در این گلیمها بافته می شود، به تجزیه و تحلیل مطالب پیرامون موضوعات مرتبط با طرح صورت پذیرفته و از طریق عکاسی از گلیمها و طرح های آن و همچنین با مصاحبه و گفت و شنود، از بافندگان و طراحان و متخصصان، مطالب مهمی یادداشت برداری شده است.
در بخشهای مختلف به استناد تمامی منابع موضوعاتی همچون جامعه شناسی و مردم شناسی، تاریخ و جغرافیای ایل، اصالت و وابستگیهای قومی و قبیل های، هنر مردمان ایل، معیشت و شیوه زندگی، سطح سواد و آموزش در ایل، آداب و رسوم، باورها و اعتقادات، خرافات و افسانه ها و اسطوره ها و سایر موضوعاتی که به نحوی مرتبط با عنوان طرح تشخیص داده شده، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تصاویری از انواع گلیمهای طوایف مختلف ایل قشقایی در محل زندگی ایشان و در بازار فرش محصولاتشان تهیه شده است، تا با اتکا به این بررسیها و یافته ها، اندیشه های پنهان و ذهنیتها پشتیبان در طراحی و اجرای طرح های مختلف نمایان شده و قصد و انگیزه نهفته در آنها را بتوانیم به نحوی با توجه به دستبافته های آن ها مورد مطالعه قرار دهیم.
در فصول آخر سعی شده است تا با شناسایی و معرفی نقوش مختلف اعم از نقوش هندسی، گیاهی، حیوانی، سماوی و اسطوره ای و ... به عوامل موثر در شکل گیری و ایجاد آن اشاره شود و ارتباط آن با اعتقادات، مذهب، شیوه زندگانی، علایق و سلیقه ها باورها و اعتقادات، آمال و آرزوها، محیط اطراف و طبیعت بررسی گردد.
در پایان تحقیق نیز ضمن دسته بندی انواع مختلف گلیم قشقایی، بر اساس طرح، نقش و تکنیکها و فنون بافت، نتایج و پیشنهادها ارائه شده است.کلیدواژگان: گلیم، قشقایی، نقشمایه، طرح

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):