برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون نقش اشتغالزایی و توزیع درآمد در صنعت فرش دستباف (استانهای آذربایجان شرقی و اصفهان)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
جعفری سیدعباس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اقتصادی و بازرگانی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

بنابر ضرورت مطالعه اقتصادی و اجتماعی صنعت فرش دستباف، این تحقیق به بررسی و وضعیت اشتغال و چگونگی توزیع درآمد در مراحل مختلف تولید فرش دستباف می پردازد. هدف اصلی آن را شناسایی فرآیند تولید در انواع فرش دستباف (پشم، کرک و ابریشم) و بررسی چگونگی توزیع درآمد بین بخشهای مراحل تولید تشکیل می دهند. با انجام این طرح، هزینه عملیاتی و همچنین درآمد حاصل از آن به تفکیک به دست آمده است. فرآیند تولید در این صنعت به تولید مواد اولیه، ریسندگی و تابندگی نخ و الیاف، رنگرزی و کلاف پیچی، اماده سازی و تجهیزات، طراحی و نقشه، بافت و بافندگی، آماده سازی فروش، بازرگانی و خدمات نهایی فروش شناسایی گردید، که به مراحل پیشین بافت و پسین تفکیک می شوند. برطبق محاسبات و نتایج تحقیق می توان گفت بخش قابل ملاحظه ای از نیروی کار شاغل در صنعت فرش دستباف دارای تحصیلات ابتدایی هستند. اغلب کارفرمایان در این صنعت در تعیین قیمت محصول خود موثر نیستند. سهم هزینه نیروی کار استخدامی در مرحله تولید پنبه بالاترین و در مرحله بافت قابل ملاحظه نیست ولیکن در صورت احتساب نیروی کار رایگان خانوار، سهم این هزینه فرصت در مرحله بافندگی افزایش داشته و به حدود 15 درصد می رسد. سهم هزینه جاری شامل نیروی کار، مواد و ابزار تولید به نسبت هزینه های سرمایه ای در سطح بسیار بالاتری قرار دارد. سهم ارزش مانده که به کارفرما تعلق دارد نسبت به کل ارزش محصول در بافت فرش ابریشم بیشتر از دیگر فرشها می باشد. میزان اشتغال در تولید یک متر فرش ابریشم بیشتر از فرش کرک و پشم است و از طرفی دارای ارزش افزوده بالاتری است. دلیل این تفاوت عامل تخصص و مهارت، نوع بازار و کیفیت فرش است.کلیدواژگان: فرش دستباف، اشتغالزایی، توزیع درآمد

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):