برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نقش بیمه های صادراتی و سایر پوشش های حمایتی در توسعه صادرات فرش دستبافگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
روشناس قاسم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اقتصادی و بازرگانی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

از دیر باز فرش دستباف یکی از مهمترین محصولات دارای مزیت نسبی صادراتی ایران است که به لحاظ اقتصاد روستایی در ایجاد اشتغال نقشی انکارناپذیر دارد. متاسفانه طی یک دهه اخیر روند ارزش صادرات فرش سیر نزولی را سپری نموده است به نحوی که ارزش صادرات آن با برخورداری از میانگین نرخ کاهشی معادل 4 درصد در سال از حدود 636 میلیون دلار در سال 1376 به حدود 471.5 میلیون دلار در سال 1383 تنزل یافته است. لذا متولیان تولید و صادرات این محصول از جمله مرکز ملی فرش ایران در پی رفع تنگناها و فراهم نمودن بستر مناسب تر صادراتی آن هستند.
فلسفه تشکیل سازمانهای ضمانت صادرات که در برخی کشورها قدمت آن به دهه 1920 بر می گردد، عبارتست از «تامین امنیت» و تسهیل مساله «تامین مالی صادرات» قبل و بعد از صدور کالا و خدمات است. همچنین با دسته بندی کشورها از نظر سطح و میزان ریسک، ایجاد بانک اطلاعاتی و ایفای نقش اطلاع گیری و اطلاع رسانی، متمرکز نمودن مطالبات و استفاده از اهرم های سیاسی، اقتصادی، حقوقی، برای وصول مطالبات ضمن جلوگیری از سوخت مطالبات و کاهش هزینه وصول آنها به حفظ سرمایه ها کمک کرده و فضای مناسبی برای گسترش فعالیتهای صادراتی فراهم می آورند. به موجب ویژگیهای خدمات این سازمانها، عمدتا دولتی و تحت حمایت دولت می باشند. در کشور ما نیز صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 1352 تاسیس گردید که پس از یک دوره توقف کامل به لحاظ تحولاتی چون بروز انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، این صندوق در کنار شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری از سال 1373 فعالیت مجدد خود را آغاز نموده است.
که از جمله اهداف اصلی آن شناخت و ارزیابی کمیت و کیفیت خدمات صادراتی در ایران و مقایسه آن با رویه های متداول در کشورهای توسعه یافته و گروه کشورهای در حال توسعه رقیب صادراتی ایران و ارائه راهکارهایی برای کاهش ریسک صادرات فرش دستباف و توسعه و ترویج فرهنگ استفاده از خدمات صادراتی توسط صادرکنندگان فرش دستباف می باشد که مرتبط با اهداف 5 گانه، فرضیاتی پیرامون عوامل تاثیرگذاری بر توسعه صادرات فرش دستباف و نیز متغیرهای موثر بر انگیزه های صادرکنندگان این محصول طرح گردیده است. لذا روش این تحقیق در کنار مطالعات کتابخانه ای، انجام مطالعات پیمایشی به شیوه طراحی فرم پرسشنامه برای دو گروه جامعه آماری، صادرکنندگان فرش دستباف عضو اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف ایران و مسوولان و کارشناسان ذیمدخل ارائه دهنده این قبیل خدمات صادراتی در موسسات و شرکتهای داخلی بوده است
.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پنج گانه این تحقیق مبتنی بر آماره های کای اسکوئر، اسمیرنوف، والیس، تحلیل عاملی و تحلیل مسیر نشان می دهد که بیمه ها و تضمین ها و اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات فرش دستباف نقش بسیار موثر دارند و به اعتقاد صادرکنندگان فرش دستباف و کارشناسان، عملکرد موسسات داخلی متناسب با تعهدات ایشان نبوده و قوانین و رویه های جاری در این موسسات متناسب با خواست و نیاز صادرکنندگان فرش دستباف نبوده است و نیز کیفیت خدمات مورد بحث در ایران در سطح پایین تری از کمیت و کیفیت ارائه بیمه ها، تضمین ها و اعتبارات صادراتی در کشورهای رقیب صادراتی ایران همچون کشورهای ترکیه، هندوستان و چین می باشد. به نحوی که توان رقابتی صادرکنندگان کشورمان را با ایشان دچار نقصان نموده است. نهایتا در این تحقیق معطوف با یافته های مطالعات که اشاراتی به برخی از آنها داشتیم، پیشنهادات کاربردی و پژوهشی ارائه شده است. که امید است در کانون توجه مراجع تدوین برنامه های توسعه بخشی و تصمیم سازی موسسات و شرکتهای دولتی دست اندرکار ارائه این قبیل خدمات و نیز تشکلهای صنفی صادرکنندگان و مرکز ملی فرش ایران به عنوان متولی مستقیم کلیه امور تولید و صادرات فرش دستباف ایران قرار گیرد
.کلیدواژگان: صادات، فرش دستباف، بیمه های صادراتی، حمایتی، توسعه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):