برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون وضعیت تطبیقی تمرکزگرایی در بازارهای صادراتی فرش دستباف ایران و رقبای عمدهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اقتصادی و بازرگانی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در طول تاریخ، فرش ایران شهرت جهانی داشته است. تحقیق و تفحص در آثار پیشینیان این نکته را اثبات می کند که عرصه تمدن و هنر ایران زمین هیچگاه از حضور فرش خالی نبوده است. هنر قالیبافی نه تنها حوزه فعالیت و منبع ارتزاق گروهی از مردم به شمار می رفته بلکه از دیرباز یکی از معدود منابع مهم درآمدهای ارزی کشور بوده و سهم عمده ای از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. لیکن تولید و صادرات جهانی این محصول در سالهای اخیر دچار تغییر و تحولات بسیاری بوده و کشور ما را نیز به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده تحت تاثیر قرار داده است. کشورهای پر جمعیت و کم درآمد که نیازمند ایجاد اشتغال با کمترین هزینه و بالاترین سودآوری برای شهروندان خود بودند به این صنعت اصیل روی آورده اند. در این میان می توان به کشورهایی مانند هند، پاکستان، چین و نپال اشاره نمود. فراوانی نیروی کار ارزان قیمت در این کشورها از یک سو و روند صنعتی شدن ایران که موجبات گرانی و کمبود نیروی انسانی را پدید آورده بود. از سوی دیگر، کم کم سهم ایران را به نفع کشورهای رقیب کاهش داد. این تحقیق در راستای مساله فوق الذکر تعریف شده و در صدد بررسی تمرکزگرایی در بازارهای صادراتی فرش ایران و علل آن می باشد. به همین منظور در قسمت اول تحقیق مبانی نظری تمرکزگرایی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در قسمت دوم تحقیق به بررسی وضعیت صادرات فرش دستبافت ایران در بازارهای جهانی به لحاظ توزیع جغرافیایی و علل کاهش صادرات و همچنین وضعیت کشورهای عمده صادرکننده فرش دستباف در بازرهای جهانی خواهیم پرداخت. در قسمت سوم مطالعه نیز به بررسی تمرکزگرایی در بازارهای صادراتی فرش دستباف ایران و عوامل کمی و کیفی و موثر بر آن خواهیم پرداخت.کلیدواژگان: تمرکزگرایی، صادرات، فرش دستباف

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):