برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی بازارهای جدید به منظور توسعه صادرات فرش دستباف ایران در آنهاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
میرابی وحیدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اقتصادی و بازرگانی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

تحقیق حاضر در زمینه شناسایی بازارهای جدید و توسعه سهم صادرات فرش دستباف ایران در آنها است. که این تحقیق دارای دو فرضیه می باشد که عبارت است از:
1- عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر توسعه سهم صادرات فرش دستباف ایران در بازارهای جدید موثر است
.
2- استفاده از آمیخته بازاریابی بر توسعه سهم صادرات فرش دستباف ایران در بازارهای جدید موثر است
.
متغیرهای تحقیق عبارت است از عوامل اقتصادی فرهنگی و آمیخته بازاریابی
.
همچنین روش تحقیق به کار رفته روش توصیفی و روش کاربردی می باشد و تحقیق حاضر به نوعی پژوهش پیمایشی محسوب می شود
.
با توجه به یافته های تحقیق این نتیجه به دست آمد که تثبیت قیمت فرش و حذف واسطه ها از کانالهای توزیع فرش در بازارهای جدید موثر نیست و این عوامل روی فرضیات ما تاثیری ندارد
.
و همچنین می توان گفت تغییر الگوی مصرف، افزایش میزان خرید از طریق تبلیغ کاربردهای مختلف فرش، برگزاری نمایشگاههای تخصصی فرش، انجام فعالیتهای آموزشی و تبلیغاتی، تغییر در طرح و رنگ، بهبود مواد مصرفی تنوع دادن به اندازه های فرش، کاهش قیمت فرش، آشنا ساختن مصرف کنندگان با جاذبه های فرش ایران، آشنایی فروشندگان با فرهنگ بومی خریداران، ارائه کاتالوگ در نمایشگاها به زبان کشور مقصد، برگزاری سمینارها در کشور مقصد، ارائه اطلاعات مناسب در مجلات تخصصی، داشتن نمایندگان خارجی، مهارت فروشندگان، توجه به درآمد ناخالص ملی و قدرت خرید مردم در بازارهای هدف، از بین بردن تحریم اقتصادی، سهولت در امر صدور ویزا، موافقت نامه های اقتصادی منطقه ای، داشتن روابط سیاسی مطلوب، ورود به کشورهایی با درآمد سرانه بالا، توجه به دامنه تحقیقات بازاریابی، دخالت بخش خصوصی، در توسعه سهم صادرات فرش دستباف ایران موثر است
.
با توجه به تایید شدن متغیرهای فرضیه 1 و 2 دراین پژوهش مورد تایید قرار گرفت
.کلیدواژگان: بازارهای جدید، توسعه، فرش دستباف، صادرات

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):