برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون مقایسه تطبیقی سیاست های تجاری ایران و سایر کشورهای تولیدکننده در زمینه تولید و صادرات فرش دستباف طی دوره سی ساله 2000-1970 میلادیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
عزیزی فیروزه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اقتصادی و بازرگانی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در ایران مشکلاتی ناشی از اقتصاد تک محصولی و تکیه بر درآمدهای نفتی سبب ایجاد اقتصادی متاثر از عوامل خارجی، بالاخص بازار ناپایدار نفت شده است. با این ویژگی اقتصاد ایران، می توان به اهمیت و نقش صادرات غیرنفتی در کشور پی برد. در بین صادرات غیرنفتی کشور، فرش دستباف همواره در مقام اول قرار داشته و سهمی بیش از 25 درصد از صادرات غیرنفتی را تشکیل داده است. مروری بر حجم و ارزش صادرات فرش کشور طی سه دهه اخیر (1379-1349) بیانگر آن است که صادرات فرش نوسانات زیادی داشته است. به خصوص چند سالی است که غبار مشکلات، صنعت فرش را پاییزی و سرد کرده و باعث نگرانی تولیدکنندگان و دست اندرکاران بازارفرش شده است.
بدیهی است عوامل مختلفی می توانند بر این امر اثرداشته که از آن جمله می توان به سیاست های تجاری کشور، سیاست های کشورهای رقیب، تغییر در سلایق و تقاضای جهانی و .... اشاره کرد.
در این تحقیق ضمن مروری بر جایگاه فرش دستباف در اقتصاد کشور، سیاست های تجاری ایران و کشورهای رقیب مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفت. در این راستا تاثیر کمی سیاست های تجاری کشور بر تولید، صادرات و سهم ایران از بازار جهانی فرش دستباف نیز مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که سیاست های تجاری کشور (پیمان ارزی، واردات مواد اولیه، تشویق صادرات، واردات در مقابل صادرات، اعتبار صادراتی و نرخ ارز صادراتی (سیاست ارزی) طی دوره مورد بررسی در راستای افزایش تولید و صادرات فرش دستباف کشور نبوده است
.
شایان ذکر است که طی همین دوره کشورهای رقیب با اتخاذ سیاست های تشویق صادرات و تلاش درجهت کاهش موا نع صادراتی پیوسته درصدد افزایش سهم خود از بازار جهانی اقدام نموده اند
.کلیدواژگان: فرش دستباف، تولید، صادرات، سیاست تجاری، تطبیقی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):