برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

انجام مطالعات نیازسنجی، امکان سنجی و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع پودرهای نوشیدنی الکترولیتی و غیرالکترولیتی در بسته بندی نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره نظامی 24 ساعتهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
سرابی محبوبه (مسئول طرح)
کدخدایی رسول (مسئول طرح)
آریان فر اکرم (همکار طرح)
حسامی مژگان (همکار طرح)
نادری اسماعیل (همکار طرح)
ادیب منش علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

آب یکی از موارد ضروری برای حفظ سلامت سربازان و انجام صحیح فعالیت ها در شرایط آب و هوایی دشوار می باشد. آب به تنظیم دمای بدن کمک می کند و در فرآیند شیمیایی ضروری برای تولید انرژی نیز نقش دارد. خستگی و کوفتگی بدن پس از تحرک و فعالیت های نظامی از تلفیق دو عامل کلهش ذخایر کربوهیدرات و از دست رفتن آب بدن ناشی می گردد. تحقیقات مکررا نشان داده که تبخیر حداقل دو درصد از وزن بدن در اثر تعریق می تواند بر توان فیزیکی بدن اثر نامطلوبی بگذارد; بنابراین مصرف مایعات قبل، بعد و در حین عملیات و انجام ماموریت های نظامی اهمیت حیاتی داشته و همچون مهمات به عنوان یکی از اقلام پشتیبانی ضروری، نقش اساسی در حفظ توان نیروها و انجام ماموریت های محوله دارد. هر چند که نوشیدن آب می تواند خستگی و کوفتگی ناشی از فعالیت های رزمی دشوار را تا حدودی برطرف سازد، مصرف نوع خاصی از نوشیدنی که به منظور بهینه سازی کربوهیدرات، الکترولیت و سیال از دست رفته تهیه شده باشد و نیز سبب افزایش سطح انرژی فرد گردد، نقش موثرتری خواهد داشت. پودرهای نوشیدنی الکترولیتی و غیر الکترولیتی با فراهم کردن نیازهای آبی و رفع تشنگی در حفظ کارایی نیروهای نظامی نقش بسزایی ایفا می کند. از این رو در مطالعه حاضر ضمن بررسی انواع پودرهای نوشیدنی الکترولیتی و غیرالکترولیتی، ترکیبات تشکیل دهنده هر یک محاسبات اقتصادی طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع پودرهای نوشیدنی در بسته بندی نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره نظامی 24 ساعته انجام گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):