برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی منابع مواد اولیه جایگزین ملاس به عنوان سوبسترای خمیرمایهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
مسکوکی عبدالمجید (مسئول طرح)
استادی محمد (مسئول طرح)
پزشکی پرنیان (همکار طرح)
الهی محمد (همکار طرح)
خرمشاهی بهروز (همکار طرح)
نیک فرجام زهره (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

ملاس محصول جانبی حاصل از تولید قند از چغندر و نیشکر است که موارد استفاده های بسیاری از جمله سوبسترای اصلی و مواد اولیه کارخانه های تولید الکل و خمیرمایه دارد. با کاهش تولید چغندرقند به دلیل خشکسالی های اخیر و در نتیجه کاهش تولید قند، میزان تولید ملاس نیز کاهش یافته و کارخانه های وابسته و مصرف کننده ملاس را دچار مشکل ساخته است. طرح حاضر به منظور پیش بینی و آینده نگری برای جستجوی منابع و مواد اولیه ای است که بتوان جایگزین ملاس نمود تا از توقف و کاهش تولید خمیرمایه جلوگیری گردد. در یک طرح مطالعاتی- آزمایشگاهی امکان جایگزینی منابع ارزانقیمت قندی نظیر آب پنیر، ضایعات خرما، کشمش، تفاله سیب و مرکبات، ضایعات گندم، آرد و نشاسته و بسیاری از منابع قندی دیگر از نظر میزان، امکان دسترسی، سهولت تبدیل به قند قابل مصرف مخمر نانوایی مورد مطالعه قرار گرفت و دو منبع بهینه به عنوان فراوان ترین، ارزانترین و قابل دسترس ترین منابع موجود انخاب گردیدند و به منظور بررسی قابلیت تبدیل و مورد استفاده قرار گرفتن توسط مخمر نانوایی یک مرحله آزمایشگاهی بر روی این دو سوبسترا انجام گردید. در این تحقیق مواد اولیه شرب خرما، لاکتوز خالص هیدرولیز شده توسط اسید و آنزیم و پرمیئت (آب پنیر حاصل از تولید پنیر فتا به روش اولترافیلتراسیون) هیدرولیز شده توسط اسید و آنزیم به صورت سوبسترای کامل و مخلوط با 50 درصد ملاس به عنوان سوبسترا انتخاب و بر روی آنها سویه خمیرمایه نانوایی مورد استفاده کارخانه کارخانه کشت داده شد و مقدار بیوماس (گرم در لیتر) خمیرمایه و فعالیت آنزیمی (گاز کربنیک تولید شده پس از تهیه خمیر) اندازه گیری گردید. نتایج نشان دادند که نمونه عصاره خرما و بعد از آن لاکتوز هیدرولیز شده اسیدی و پرمیئت هیدرولیز شده آنزیمی به عنوان جایگزین های ملاس قابلیت بسیار بالایی دارند در شرایط فعلی و با توجه به کمبود ملاس ناشی از کاهش تولید قند از چغندرقند از یک طرف و وجود مقادیر بسیار بالای ضایعات خرما و امکان جمع آوری و استفاده بهینه از آن در تهیه سوبسترا و همچنین وجود مقادیر زیاد پرمیئت حاصل از کارخانه های تولید پنیر دیگر جایگزین های مناسبی به نظر می رسند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):