برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید سیستم های امولسیونی پایدار با استفاده از امواج ما فوق صوتگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
کدخدایی رسول (مسئول طرح)
صادقیان علیرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این طرح پژوهشی امکان استفاده از امواج فراصوت در تهیه امولسیون های غذایی مورد مطالعه قرار گرفت و تاثیر اجزای تشکیل دهنده و بر هم کنش میان آنها بر ویژگی ها و خصوصیات کیفی امولسیون و تغییرات آن در طی نگهداری بررسی گردید. نتایج آزمایشات حاکی از این بود که امواج فراصوت توانایی کافی برای تامین انرژی و تنش بررسی لازم جهت خرد کردن و کاهش اندازه فاز پراکنده را دارند هر چند خواص فیزیکوشیمیایی پیش مخلوط امولسیونی اولیه بویژه گرانروی، کشش سطحی و قدرت یونی آن و نیز شرایط محیطی بر آستانه کاویتاسیون فراصوتی و تشکیل و پایداری قطارات موثرند. همچنین مشخص شد که بر هم کنش میان اجزا از جمله فعل و انفعالات بین امولسیفایر و بیوپلیمرها تابع غلظت آنها و ویژگی های محیط اطراف آنها بوده و نتیجه آن بر خواص کیفی امولسیون به خصوص اندازه قطرات و پایداری آن موثرند. علاوه بر این یافته های این پژوهش نشان داد که گر چه هر یک از اجزا بر پایداری کل امولسیون تاثیر گذارند، اما برآیند بر هم کنش های مختلف میان آنها از جمله بر هم کنش های الکترواستاتیکی، واندروالسی، هیدروفوبی و هیدراسیونی است که پایداری نهایی امولسیون را تعیین می کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):