برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بهینه سازی تولید و فرآوری کشمشگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

تولید انگور به منظور تهیه کشمش در منطقه کاشمر به روش سنتی که اصطلاحا پاچراغی نامیده می شود صورت می گیرد در این روش به دلیل رشد تاک در نزدیکی زمین امکان ایجاد ضایعات ناشی از آلودگی انگور به خاک زیاد بوده و علاوه برآن امکان انجام مراحل داشت و برداشت به صورت مکانیزه بسیار مشکل است. همچنین در مراحل برداشت و فرآوری انگور تولیدی پس از جمع آوری دورن تیزاب یا قلیا فرو برده شده تا با ایجاد شکافهای سطحی بر روی پوست میوه خروج رطوبت تسهیل شده و رنگ سبز آن نیز حفظ گردد. انگور تیزابی شده در اطاقکهای سنتی و درون خانه باغ در سایه و با جریان هوا در طولانی مدت خشک شده و کشمش سبز به دست می آید. طولانی شدن زمان خشک شدن سبب ایجاد فساد ناشی از رشد حشرات و میکرو اورگانیزمها به خصوص کپک ها و قارچ ها شده و بخشی از محصول نیز بدین شکل از دست می رود. کشمش سبز تولیدی با روشهای سنتی دم گیری، فرآوری و بسته بندی می شود و به بازار عرضه می شود. معمولا حجم تولید بیش از تقاضا در کشور است و به دلیل اعمال روشهای سنتی و ناشناخته بودن کشمش در بازارهای جهانی امکان صادرات آن بسیار ناچیز است. در راستای توسعه و بهبود روشهای پرورش مو و تولید انگور و امکان صدور این محصول طرح بهینه سازی شده تولید و فرآوری کشمش در قالب طرح های بند "د" ماده 45 و با حمایت استانداری خراسان رضوی در مدت سه سال و در منطقه کاشمر اجرا گردید. در این طرح با احیاء یک تاکستان نمونه، در مرحله اول 3 روش پرورش انگور که عبارت بودند از پاچراغی یا سنتی به عنوان شاهد، کوردونی(ریسمانی) و داربستی از نظر میزان تولید کیفیت محصول و زمان برداشت با یکدیگر مقایسه شدند و نتایج نشان داد که بالاترین راندمان تولید و کوتاهترین زمان برداشت روش کوردون یا پرورش بر روی حصار یا سیم است اما بهترین کیفیت را انگورهای پرورش یافته به روش داربستی (DOV با روش امریکایی) داشتند. در مرحله دوم 6 روش خشک کردن که عبارت بودند: - خشک کردن سنتی درون خانه باغ. - پرورش و خشک کردن روی تاک بروش کوردن با اسپری قلیا .- خشک کردن روی کاغذ مومی بدون اسپری قلیا (روش آمریکایی).- خشک کردن در قفسه با اسپری قلیا (روش استرالیایی). - خشک کردن روی تاک بروش کوردن بدون اسپری قلیا. - خشک کردن روی تاک داربستی (DOV با روش امریکایی) از نظر زمان خشک کردن، راندمان و استانداردهای کشمش با یکدیگر مقایسه شدند بهترین کیفیت از نظر استاندارد را روش خشک کردن داربستی روی تاک (DOV با روش امریکایی) و روش خشک کردن در قفسه با اسپری قلیا (DOV با روش استرالیایی) دانستند اما روش داربستی دارای زمان خشک شدن طولانی تر و راندمان پایینی بود در عین حال راندمان، زمان خشک کردن و بعضی ویژگی های استاندارد در روش خشک کردن روی کاغذ مومی از بقیه بهتر بود. روش معمولی خشک کردن در خانه باغ نسبت به سایر روشها دارای زمان طولانی، راندمان پایین و خارج از استاندارد بوده و توصیه نمی گردد. در نتیجه گیری کلی می توان گفت که با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه پرورش انگور بر روی تاک و خشک کردن در قفسه یا روش استرالیایی توصیه می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):