برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جهانی شدن و سلامت روان: بررسی نظام مند متون پژوهشی از آغاز تا کنونگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
منتظری علی (مسئول طرح)
طاووسی محمود (همکار طرح)
امیدواری سپیده (همکار طرح)
هدایتی علی اصغر (همکار طرح)
رستمی طاهره (همکار طرح)
هاشمی اکرم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1392 پاییز

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

پژوهشگران بسیاری در جهان به موضوع جهانی شدن و سلامت به خصوص سلامت روان پرداخته اند، با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه با هدف مروری بر ادبیات پژوهشی در جهان و ایران پیرامون جهانی شدن و سلامت روان از آغاز تا پایان سال 2012 میلادی طراحی و اجرا گردید.
در این بررسی نظام مند، ادبیات پژوهشی با کلید واژه های "جهانی شدن (
Globalization/Globalisation) در عنوان مقالات و "سلامت روان (Mental health)، اختلالات روان (Mental disorders)، سلامت روانی (Psychological health)، اختلالات روانی (Psychological disorders)، اضطراب (Anxiety)، و افسردگی (Depression) در عنوان و چکیده مقالات چاپ شده در پایگاه های علمی معتبر ملی (شامل پایگاه استنادی علوم جهان اسلام/ISC، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی/SID و پایگاه IranMedex) و بین المللی (شامل Medline/Pubmed، ISI، Embase CINAHL O.K.) مورد جستجو قرار گرفت. همچنین علاوه بر جستجوی اختصاصی در پایگاهای یاد شده از مرورگر Google Scholar، نیز برای جستجوی عمومی استفاده شده و کلیه مقالات فارسی و انگلیسی معتبر و مرتبط پیرامون جهانی شدن و سلامت روان توسط دو محقق و به صورت هم زمان جمع آوری گردید (244 مقاله). آن گاه پس از تطبیق نتایج و بررسی خلاصه مقالات و اطلاعات به دست آمده 95 مقاله تکراری حذف گردید. در مرحله بعدی از میان مقالات باقیمانده (149 مقاله) موارد غیر مرتبط (103 مقاله) با توجه به عنوان و چکیده آن ها، مجددا از مطالعه حذف گردید. در مرحله بررسی نهایی با مراجعه به متن اصلی از میان 46 مقاله نهایی تعدادی دیگر نیز به علت غیر مرتبط بودن موضوع، غیر انگلیسی بودن زبان، و ... از مطالعه حذف و در نهایت 22 مقاله برای بررسی جامع و استخراج داده ها انتخاب شدند. اطلاعات به دست آمده، با تلخیص مطالب در قالب جداول و نمودارها ارائه شد.
تحلیل کلی نتایج این بررسی مروری حاکی از آن بود که پدیده جهانی شدن به انحاء گوناگون و گاه سوار بر موج سرمایه داری، و استعمار، سلامت روان انسان ها را متاثر نموده، و بر اساس اسناد موجود، این تاثیرات غالبا منفی بوده و سلامت بشر را به صور گوناگون مورد تهدید و آسیب قرارداده است.
نتیجه این تاثیر منفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در شیوع مصادیقی از اختلال در سلامت روان همچون افسردگی، اضطراب، سردرگمی در هویت افراد و خودکشی بازتاب یافته بود.
نتایج مطالعه گویای این واقعیت است که جهانی شدن با طی روند طبیعی، حاکمیت خود را بر جوامع تحمیل کرده و لاجرم نظام های سیاسی را متاثر نموده و یا به زودی متاثر خواهد ساخت. بدیهی است جهانی شدن به عنوان یک امر در بستر تاریخی شکل گرفته و در ذات خود نه خوب است و نه بد. آینده نگری اقتضا می کند با اندیشیدن تمهیدات لازم و بهره گیری از آثار مثبت جهانی شدن در ارتقای سلامت روان جامعه کوشید و از تبعات مخرب آن برحذر مانده، و یا نگرانی ها را به حداقل رساند. این مهم، خود مطالعات مجزایی را می طلبد.کلیدواژگان: جهانی شدن، سلامت روان، مرور نظام مند، ایران، جهان

 
 
Title:

Globalization and mental health: A systematic review of the literature up to 2012Abstract:

It has been suggested that globalisation could affect public’s health in different ways. The aim of this study was to examine the relationship between globalisation and mental health. A review was undertaken of all the full publications in the English language and Persian biomedical journals up to 2012. The search was limited to globalisation and included the combination of keywords ‘mental health’, ‘mental disorders’ ‘psychological health’, ‘psychological disorders’, ‘anxiety’ and ‘depression’ that appeared in the titles and abstracts of the publications. A manual search was also performed to include additional papers of potential interest. In all 244 citations were identified. After through examination and excluding duplicates, 22 citations on the relationship between globalisation and mental health were found to be relevant and were further examined. The findings are summarized under different headings and presented in different tables. With few exceptions, the findings showed that mental health or some aspects of mental health were affected due to globalisation. Depression, anxiety, identity problems, and suicide, individually or in combination, were the most important negative consequences of globalisation. Overall this review provides evidence for a negative relationship between globalisation and mental health. Further studies in this emerging issue are recommended.Keyword(s): globalization, mental health, systematic review, Iran, world