برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه جامع ارتباط متقابل گیاهان و فناوری نانوگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
خان احمدی معصومه (مسئول طرح)
نگهبان مریم (همکار طرح)
همتی عباس (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

فناوری نانو دارای پتانسیل ایجاد تحولی چشمگیر در علوم گیاهی و صنعت کشاورزی با ابزار جدید برای درمان بیماری های مولکولی، تشخیص سریع بیماری، افزایش توانایی گیاهان برای جذب مواد مغذی و غیره حسگرهای هوشمند و سیستم تحویل هوشمند کمک خواهد کرد. در آینده نزدیک کاتالیست های نانوساختار با هدف افزایش بهره وری از آفت کش ها و علف کش ها، اجازه می دهد دوزهای کمتر مورد استفاده قرار گیرد .فناوری نانو همچنین به محافظت محیط زیست به طور غیر مستقیم از طریق استفاده از منابع جایگزین انرژی تجدید پذیر و فیلترها یا کاتالیزور برای کاهش آلودگی و پاک کردن آلاینده ها موجود می پردازد. در این طرح جنبه های مختلف ارتباط متقابل گیاهان و توسعه فناوری نانو که عمدتا در برگیرنده مراحل کاشت و داشت، فراوری و کاربرد (تولید نانو سموم گیاهی، استفاده از عصاره گیاهان در بهبود طول عمرنانو کاتالیست ها، استفاده از عصاره های گیاهی به عنوان پوشش غیر سمی نانوذرات برای کاربردهای نانوسنسورها، استفاده از نانوسنسورها در شناخت بیماری های گیاهی و استفاده از گیاهان به عنوان منابع جدید سوخت و انرژی به عنوان بایو سل های سوختی) و همچنین در بحث سنتز نانوذرات استفاده از توان پالایش گیاهان در تولید نانو ذرات بویژه ذرات ارزشمندی نظیر طلا و نقره به عنوان یک روش زیست سازگار و استفاده از نانوعصاره ها در فرمولاسیون فراورده های دارویی، بهداشتی به همراه شرح مختصری بر فرایندهای قابل استفاده مورد بررسی قرار گرفته است.
در نتیجه می توان گفت تعریف فرایندها و ترکیباتی که در راستای کاهش سمیت بویژه سمیت زیست محیطی بوده و از طرف دیگر اثرگذاری مناسب در مقادیر بسیار کم را داشته باشند فصل مشترک گیاهان با فناوری نانو است
.کلیدواژگان: فناوری نانو، گیاهان، کشاورزی

 
 
Title:

Comprehensive study of plants and Nanotechnology interactionAbstract:

Keyword(s):