برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مراحل استقرار برنامه بهداشتی و درمانی و تدوین الگوی بومی شده آنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پژوهشگران: 
مفتون فرزانه (مسئول طرح)
فرزدی فرانک (همکار طرح)
آیین پرست افسون (همکار طرح)
ریاضی فاطمه (همکار طرح)
رسولی فریبا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

با توجه به اهمیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بر اساس مستندات علمی و به روز شده، در نظام بهداشتی و درمانی، مداخلات و برنامه های جدید در این رابطه از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. هدف این طرح مطالعه در زمینه استقرار برنامه های بهداشت و درمانی و ارائه الگوی مناسبی جهت استقرار مداخلات بهداشتی است. همچنین در این طرح با استفاده از نظر صاحب نظران الگوی استقرار تعدیل شده و شکل بومی شده آن ارائه می شود.
پس از مطالعه روشهای ارزشیابی و استقرار در برنامه های بهداشتی و درمانی بر اساس اطلاعات موجود در متون و مقالات علمی، الگویی ارائه شده است. الگوی استقرار برنامه های بهداشتی و درمانی ارائه شده با استفاده از نظر صاحب نظران تعدیل و بومی شده است.
گام های اساسی در استقرار برنامه ها به چشم می خورد که این گام ها و ارزیابی متناسب هر گام به طور خلاصه عبارتند از:
اولویت مساله ای که توسط برنامه حل خواهد شد، وجود وضعیت مستندات علمی تایید کننده برنامه، شرایط اجرای برنامه و امکان پذیری اجرا با توجه به شرایط اقداماتی است که قبل از اجرای برنامه مد نظر قرار می گیرد و در ادامه در صورت انتخاب برنامه برای اجرا شاخص های مهمی وجود دارند که قبل از عمومیت و گسترش یافتن برنامه باید مورد بررسی قرار گیرند تا در مورد اجرای برنامه و نحوه اجرای آن تصمیمات درستی اتخاذ شود نظیر لحاظ سهولت اجرای برنامه، دستیابی به وضعیت اجرایی برنامه نظیر حجم کار و ارائه دهندگان مرتبط و اثرات برنامه روی گروه های هدف و هزینه های برنامه.
در ادامه در صورت تایید گسترش یافتن برنامه، بررسی سیاست های مرتبط و تاثیرگذار، نقش ذی نفعان و شرایط ظرفیت سازی از جوانب مهمی است که بدان پرداخته می شود. استقرار برنامه ها و توجه بدان و ارائه الگویی متناسب شرایط برنامه های نظام بهداشتی و درمانی کشور، چارجوبی در اختیار می گذارد که با مد نظر قرار دادن آن ضمن سرعت بخشیدن نیل به اهداف و بهینه سازی منابع صرف شده نظیر منابع انسانی، تجهیزات، زمان، فضایی جهت ایجاد خلاقیت و نوآوری در مسیر برنامه ریزی و استقرار برنامه ها برقرار می شود.کلیدواژگان: برنامه های بهداشتی و درمانی، مداخلات، ارزیابی، الگوی استقرار، بومی

 
 
Title:

Assessment of Health program implementation and nativized the offering modelAbstract:

Health service delivery systems interested to adoption of evidence based clinical practices. On the other hand health care quality requires to application of appropriate implementation method, because every new evidence – based practice needs to be assessed in several steps of implementation for integrating to delivery system.
The aim of this project was study of implementation methods and frameworks then through expert opinions presenting a nativized implementation model for application in health system.
Prioritize the diseases or problems evidence -based clinical practices due to disease or problems, appropriate intervention, possibility of program, feasibility and the different outcomes must be define in step by step implementing of the program.
Also for wide spread of the new program, considering health policies, stakeholders roles, resource condition could resulted in appropriate capacity building and finally in sustainable program.Keyword(s): Health program, implementation method, assessment, nativization, intervention