برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه مروری نظام مند مقالات چاپ شده در مورد شیوع افسردگی در ایرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: سلامت روان

پژوهشگران: 
منتظری علی (مسئول طرح)
موسوی سیدجواد (همکار طرح)
امیدواری سپیده (همکار طرح)
هاشمی اکرم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 

افسردگی، مرور نظام مند، ایران


 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

افسردگی یکی از رایج ترین اختلالات روانی است. بر اساس مطالعه ملی بیماری ها و آسیب ها در ایران، افسردگی سومین مشکل سلامتی است.
بر همین اساس این پژوهش بر آن بود تا با استفاده از ابزارهای جستجو در پایگاههای الکترونیکی به بررسی نظام مند مطالعات انجام شده در زمینه افسردگی در ایران بپردازد. در مجموع 44 مقاله فارسی و 11 مقاله انگلیسی که در فاصله سالهای 1379 تا 1388 در مجلات معتبر علمی -پژوهشی داخلی و بین المللی منتشر شده بود، مورد مطالعه و مرور قرار گرفت
.
بر اساس یافته های مطالعات فوق شیوع افسردگی در جمعیت های مختلف ایرانی به میزان
5.69 تا 73 درصد متغیر بود. نتایج نشان داد که افسردگی در زنان و دختران بیشتر از مردان بود به طوری که در زنان این میزان حدود 1.7 برابر بیشتر از مردان بود. همچنین شیوع افسردگی در جمعیت روستایی و شهرهای کوچک به نسبت شهرهای بزرگ بیشتر بود. از بین جمعیت جوان تا میانسال نیز افراد بیوه بیشترین میزان افسردگی و بعد از آن به ترتیب افراد مطلقه، متاهل بیشترین درصد و افراد مجرد کمترین درصد افسردگی را داشتند.
یافته ها همچنین نشان داد که بخش عمده ای از مطالعات مربوط به افسردگی در ایران به موضوع زنان و مساله باروری و ناباروری اختصاص داشته است (14 مقاله از مجموع 55 مقاله).
با توجه به یافته های مطالعه مروری حاضر، شیوع بالای افسردگی و بار قابل توجه که این بیماری به فرد، نظام سلامت و جامعه تحمیل می کند، اتخاذ روش های مناسب جهت شناسایی عوامل خطر، پیشگیری، درمان و مدیریت این بیماری ضروری به نظر می رسد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):