برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنتز و بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی کامپوزیت پلی لاکتیک گلایکولیک اسید- مرونیت جهت استفاده بعدی در مهندسی بافت استخوان (ویرایش دوم)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: نانومواد

پژوهشگران: 
حافظی اردکانی مسعود (مسئول طرح)
کاویان فرانک (همکار طرح)
شریفی لیلا (همکار طرح)
امیرارجمند علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

در گزارش حاضر نتایج طرح تحقیقاتی ساخت و مشخصه یابی داربست کامپوزیتی PLGA/ مرونیت ارائه شده است. به منظور ساخت داربست کامپوزیتی از روش ریخته گری حلال و زدایش ذره ای استفاده شد و داربست هایی با درصدهای متفاوت ذرات مرونیتی به عنوان فاز تقویت کننده تولید شدند. به منظور ارزیابی داربست های تولید شده، آنالیزهای ساختاری و مکانیکی بر روی آنها انجام شد و همچنین رفتار تخریب این داربست ها در محلول PBS برای مدت 2 ماه بررسی گردید.
نتایج نشان دهنده تغییرات چشمگیر ایجاد شده در خصوصیات مکانیکی و رفتار تخریب داربست های کامپوزیت شده می باشند. در همین راستا، با افزودن ذرات مرونیتی به شبکه پلیمری متخلخل، خصوصیات مکانیکی تا حدود زیادی افت کرده و از سویی دیگر نرخ تخریب داربست ها در محلول
PBS با حضور فاز مرونیتی افزایش می یابد.کلیدواژگان: مهندسی بافت، داربست کامپوزیتی، مرونیت، PLGA

 
 
Title:

Preparation and evaluation of physical and mechanical properties of PLGA/Merwinite composite scaffold for bone tissue engineering applications (Ver. 1)Abstract:

The results of research plan titled as “” are presented in current report. Composite scaffolds manufactured using solvent casting/particle leaching method and different concentrations of merwinite ceramic as the reinforcement phase were examined. Structural and mechanical analysis of scaffold were carried out as well as degradation behavior in PBS solution.
Results demonstrate vast mechanical changes in composite scaffolds and also increase in the degradation rate in PBS solution. Mechanical properties such as compressive strength and Young modulus decreased by incorporation of merwinite particles into porous polymer structure.Keyword(s): Tissue Engineering, Composite Scaffold, Merwinite, PLGA