برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت سامانه کمکی فرود بالگرد در شرایط جوی نامناسب با استفاده از امواج اولتراسونیکگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: دیجیتال

پژوهشگران: 
صائب آرمین (مسئول طرح)
مهدیان راهیل (همکار طرح)
اکبری فرخران حسن (همکار طرح)
ملایی محمد (همکار طرح)
شفقی مجتبی (همکار طرح)
جوکار رضا (همکار طرح)
بهرامی - (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

سامانه کمکی فرود بالگرد در شرایط جوی نامناسب بر روی انواع بالگرد نصب می شود و هدف از ساخت و نصب این سیستم، آن است که به خلبانان بالگرد در شرایطی که دید کافی جهت نشاندن بالگرد بر روی زمین ندارند، کمک نماید تا به گونه ای ایمن بر روی محل مورد نظرشان فرود آیند. بدین منظور سه پارامتر مهم برای این سامانه نمایش تراز بودن بالگرد نسبت به سطح زمین، فاصله بالگرد از سطح زمین و تشخیص موانع و اشیای زیر بالگرد می باشد. در این پروژه ابتدا مطالعات اولیه انجام شد و تصمیم گرفته شد تا از روش اولتراسونیک و سنسورهای مربوطه استفاده شود. سپس نمونه آزمایشگاهی ساخته شد و در محیط آزمایشگاه تست شد و اشکالهای این نمونه برطرف شد. در نهایت نمونه نهایی در تست میدانی مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از چند بار آزمایش و انجام اصلاحات لازم مورد تائید کارفرما قرار گرفت. نتایج تستها نشان می دهد که این سامانه مکمل خوبی برای سایر تجهیزات اندازه گیری در بالگرد مانند رادار آلتیمیتر می باشد و به خلبان برای فرود مطمئن کمک می کند.کلیدواژگان: امواج اولتراسونیک، سامانه کمکی فرود بالگرد، رادار آلتیمیتر، سنسورهای اولتراسونیک

 
 
Title:

Design and Development of an cooperative system for Helicopter Landing in coarse environments using Ultrasonic wavesAbstract:

The cooperative Landing system for coarse environment can be installed in all kinds of helicopters and helps the pilot for landing his helicopter in conditions that he does not have enough visibility. For this purpose, three important parameters for this system are diplaying the alignment of the helicoter to the ground, distance of helicopter from ground and detection of obstacles and objects below the helicopter. Therfore, initial studies were done first and it was decided to use the ultrasonic method and relavant sensors. Then the laboratory prototype was built and tested in vitro and the bugs of this sample were fixed. Finally, the final sample was evaluated in field test and after several tests and necessary modifications, it was approved by the employer. The results show that this system is a good supplement to other measurement equipments of helicopter such as altimeter radar and helps the pilot to land safely.Keyword(s): Ulterasonic waves, Helicopter landing aid system, Radar Altimeter, Ulterasonic sensors