برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی امکان بازسازی محورهای دوربالا در کمپرسور گازی با استفاده از پاشش حرارتیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مکانیک

پژوهشگران: 
جلالی عزیزپور مهدی (مسئول طرح)
محمدی مجد حسن (همکار طرح)
صالحی مهدی (همکار طرح)
نوروزی سلمان (همکار طرح)
جادری احمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این تحقیق، سعی شده است کاربرد پوشش های کاربید تنگستن-کبالت در بازسازی محورهای دور بالای کمپرسور گازی با دور بالغ بر 22000 دور بر دقیقه مورد بررسی قرار گیرد. از پودر WC-12Co که به روش کلوخه سازی و زینتر تولید شده بود و فرآیند HVOF بدین منظور استفاده شد. ویژگی های مکانیکی نظیر استحکام چسبندگی، تنش پسماند و ریزساختار پوشش کاربید تنگستن-کبالت بر روی زیرلایه فولادی با استفاده از پاشش حرارتی با سرعت بالا و سوخت اکسیژن مورد بررسی قرار گرفت. از آزمایشات متالوگرافی و میکروسختی سنجی، میکروسکوپ الکترونی روبشی جهت بررسی های مورفولوژی پودر و پوشش و همچنین بررسی های فازی جهت تعیین الگوی پراش پرتو X پودر و پوشش استفاده شد. نتایج آزمون های انجام شده آن است که تنش از نوع فشاری و برابر 126- و 164- مگاپاسکال با استفاده از روش ایجاد سوراخ و انحنا است. استحکام چسبندگی پوشش بیش از 64.55 مگاپاسکال بدست آمد. نتایج آزمون میدانی نیز نشان می دهد پاشش حرارتی HVOF می تواند در بازسازی محورهای دور بالای توربین و کمپرسور گازی با دور بالا بسیار کار آمد باشد.کلیدواژگان: پاشش حرارتی، بازسازی، محور کمپرسور، تنش پسماند

 
 
Title:

Feasibility Study of HVOF Thermal Spraying in Compressor Shaft RepairingAbstract:

In this study, the application of thermal spray coatings in high speed shafts by a revolution up to 23000 RPM has been studied. The agglomerated- sintered WC-12Co powder was coated on gas compressor components using high velocity oxy fuel (HVOF) method and residual stress, bonding strength as well as microstructure were evaluated. Morphological and crystallographical studies were conducted using optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction respectively to evaluate the powder and coating characteristics. Two high speed shafts were coated using the experimental data and the results demonstrated an acceptable performance in the high cycles. The results have shown that the developed coating has-126 MPa and -164 MPa using hole drilling method and curvature method respectively. The adhesive strength was more than 64.55 MPa. The result of field test of under study shafts shows the fisibility of HVOF thermally sprayed coating in repairing of high speed shafts in compressors and turbines.Keyword(s): Thermal spraying, Repairing, compressor shafts, Residual stress, HVOF