برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و مطالعه تعدادی از گیاهان دارویی مهمگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
عوده محمدعلی ساجد (همکار طرح)
ناصری محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1373

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با اطلاعات حاصل از این پژوهش امکان تعریف پروژه های تکمیلی در جهت تولید و اصلاح گیاهان «پپرمینت و اسفرزه» فراهم می باشد.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

در این طرح کلیه اطلاعات موجود منابع مختلف درباره گیاهان دارویی با اهمیت بین المللی شامل: «پیرمینت، اسفرزه، افدرا، دیجیتالیس، وسمه، پیرتروم، سیب زمینی هندی» و مواد موثر اکثر آن ها که جزء داروهای ژنریک محسوب می گردند جمع آوری و تنظیم گردید. مواد گوناگون شامل:تاریخچه، خواص، خصوصیات گیاه شناسی، مبدا ژنتیکی، اقلیم، خاک، روش های اصلاح، تاثیر تنظیم کننده های رشد، فاکتورهای موثر بر روی ترکیبات گیاه، آفات و بیماری ها، عملکرد و سایر نکات مورد توجه از نظر گیاهان دارویی در گزارش ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):