برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پی جویی و اکتشاف سنگ های تزیینی «استان ایلام»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
میرزایی سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1374

کارفرما: اداره کل معادن و فلزت استان ایلام

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تهیه و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این طرح به منظور بررسی وضعیت پتانسیل های موجود سنگ تزیینی در «استان ایلام» تعیین پتانسیل های اقتصادی استان، ایجاد اشتغال و رفع احتیاجات منطقه با توجه به روند رو به رشد توسعه استان انجام پذیرفته است.
نظر به این که تنها «سازند آسماری» محور اصلی بررسی های اکتشافی بوده، رخنمون های این سازند در استان به چهار بخش تقسیم شد و مناطق زیر برای مطالعات نیمه تفصیلی پیشنهاد گردید: 1- گرمه برای بهره برداری مناسب بوده و هم اکنون مورد بهره برداری آزمایشی قرار دارد. 2- ارتفاعات قلاچه در مناطق زنجیره علیا و … 3- قسمت غربی ارتفاعات بانکول مانند بند سرایوان 4- علی آباد و کلی کلی 5- قسمت های جنوبی ایلام مانند ابهر بلا و احتمالا تنگ تومپلی.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):