نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه و پی جویی سنگ های ساختمانی تزئینی و نما در مناطق «اراک همدان»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
عسگری مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تعریف طرح تکمیلی تحت عنوان«اکتشاف سنگ های تزیینی و نما در مناطق اراک همدان»


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

به منظور بررسی پتانسیل های اکتشافی سنگ های مناسب برای نمای ساختمانی در محدوده هایی از استان های مرکزی و همدان کار پی جویی آغاز گردید و در این راستا تکیه اصلی بر سنگ های آهکی بوده است.مناطق فوق از لحاظ سن تشکیلات آهکی از «تریاس» تا عهده حاضر را در بر می گیرد قسمت اعظم آهک های منطقه مربوط به دوران دوم بوده که این سازندها در بخش هایی تحت تاثیر فرایندهای دگرگونی و «تکنونیکی» کریستالیزه شده اند. رویت های سیاه رنگ«اوربیتولین» دار جنوب عیسی آباد اراک با «سن کرتاسه» و آهک هیا کریستالیزه و سنگ چینی های ابری رنگ مناطق جنوبی از این جمله اند.
در کمربند آهکی «نهاوند کنگاور» در استان همدان سنگ های با «سن ژوراسیک» شامل «آهک، آهک دولریتی» در مجاورت «اسیلیت و فیلت»های همدان دیده می شود که در بخش هایی از آن کریستالیزه شده و از رنگ و کیفیت نسبتا خوبی در شمال شهرستان نهاوند و اطراف روستای سیاه دره و ارتفاعات آردشان برخوردارند. همچنین در مورد همین سازندها به سمت شمال می توان به آهک های کریستالیزه شمال شهرستان اسدآباد اشاره کرد که لایه های نسبتا ضخیمی از آهک های دانه شکر با کیفیت مطلوب برای اهداف یاد شده را شامل می شوند.
سنگ های «تراورتنی» نیز در قسمت های مختلف استان های فوق زخنمون دارند، از جمله می توان به «تراورتن گردویی»شمال غرب شهرستان تفرش با ضخامت و ذخیره مناسب، تراورتن های شمال روستای خورهه در استان مرکزی و شمال شهرستان همدان بین راه همدان به غار علیصدر از مسیر صالح آباد اشاره کرد.
در ادامه طرح سعی شده است تا روش های مختلف استخراج سنگ های تزیینی و نما در جهان و ایران مورد تفحص قرار گیرد و توانایی هر روش با توجه به مناطق فوق تجزیه و تحلیل گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):