برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اکتشاف و ارزیابی اقتصادی «فلدسپاتوئید»های شمال «شهر بابک» (جوزم)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و قابل بهره برداری می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

منطقه مورد نظر در 45کیلومتری شمال غرب شهرستان «شهربابک» و دقیقا شمال و شرق دهکده «جوزم» در استان کرمان قرار دارد و از نظر تقسیمات زمین شناسی ایران، این محدوده در زون ارومیه پل دختر واقع شده است.
سنگ های «فلدسپاتوئیدار»منطقه، «فنولیت، تفریت و باذامنیت» تشخیص داده شده که حاوی بلورهای «اتومورف فلدسپاتوئیدار لوسیست» و «انالسیم» می باشد. در بخش هایی از محدوده فوق مقدار زیادی از سنگ های «فلدسپاتوئیدار» توسط بخارات «هیدروترمالی» توده های نفوذی بعدی کاملا «آلتره» شده و به صورت خاکستر درآمده اند.
عمده ترین کانی های سنگ های«لوسیت وار» منطقه عبارتند از: «لوسیت، کلینوپیروکسن، پلاژیرکلاز، فلدسپا پتاسیم، اولین و بیوتیت»
از نظر زمانی و مکانیسم عملکرد مربوط به «ترشیری» بوده و اکثر از نوع و مکانیسم «آلکالی» و بیش تر از نوع«پتاسیک» است. تعداد «AL203 » در سنگ های مذکور نسبتا زیاد بوده به طوری که می توان «هیپوآلومین» را به آن ها نسبت داد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):