برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی «نماتد» ساقه یونجه و راه های مبارزه با آن در «همدان»گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان همدان 

گروه پژوهشی: گیاه پزشکی

پژوهشگران: 
روحانی حمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی جهاد سازندگی همدان

خروجی طرح: 

نتایج این مطالعه تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8267754-0811

نشانی سازمان مجری: همدان، بلوار آیت اله کاشانی، کوچه جهاددانشگاهی، پلاک50
 

چکیده:

یکی از بیماری های رایج در مزارع یونجه کاری به خصوص در مناطق شمال غربی کشور «نماتد» ساقه یونجه است. در این پژوهش که در استان همدان انجام گرفت ضمن شناسایی موقعیت و میزان آلودگی به بررسی مشخصاتی از قبیل: «تیپ، بیوآلرژی، تغییرات جمعیت و عوامل کنترل کننده» پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی کنترل «نماتد» نشان می دهد که بهترین زمان با توجه به سختی تغییرات جمعیت «نماتد» زمان است که «نماتد» در ساقه شروع به بالا رفت می نماید که «سم روکسیون» می تواند بیش ترین تاثیر را در کنترل آن داشته باشد، همچنین دو یا احتمالا سه بار سم پاشی به فاصله5 تا 10 روز توصیه می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):