برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و مطالعه خاک های جنگلی «خیرود کنار نوشهر»گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: خاک شناسی

پژوهشگران: 
زرین کفش منوچهر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با اطلاعات حاصل از این پژوهش امکان تعریف پروژه تکمیلی جهت اصلاح خاک های جنگلی منطقه مورد مطالعه فراهم می باشد.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

جنگل «خیرود کنار» در 7 کیلومتری شرق «نوشهر» با وسعت 9000 هکتار منطقه ای با اهمیت برای مطالعه و تحقیق و به عنوان یک مرکز نمونه مطالعاتی مطرح است. از عوامل مهم پژوهش در امر احیای جنگل، شناسایی و طبقه بندی خاک ها و بررسی عوامل محدودیت زاست. بعد از تعیین شکل اراضی، قسمت هایی به عنوان واحدهایی از اراضی مشخص گردیدند و در این واحدها اقدام به حفر برش گردیده است. در برش ها به عنوان نقاط مطالعاتی فاکتورهایی چون: «رنگ، عمق، بافت، ساختمان، سنگ ریزه، مواد آلی، عمق سلوم، سخت دانه ها و …» بررسی شده و تجزیه های آزمایشگاهی از قبیل «اسیدیته، هدایت الکتریکی، آهک و …» مشخص گردید.
شناسایی ده نوع خاک که متعلق به رده های «
Mollisol Inceptisols، Entisol » بودند مشخص گردید و معادل ایرانی و «F.A.O» آن ها نیز تعیین شد. به علاوه طبقه بندی اراضی در منطقه جنگلی تحت مطالعه انجام شد و فاکتورهای محدودیت زا با فرمول معین شدند و در نهایت درجات اراضی و نقشه های واحدهای خاک ها و واحدهای اراضی تعیین گردیدند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):