برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

محاسبه نیروی وارد به پایه های یک سیستم ارتعاشیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
احمدی حسین (مسئول طرح)
حسابی شهاب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1365

کارفرما: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

دقت عملکرد سیستم های ارتعاشی بستگی به نوع استقرار و ثبات نسبی آن ها دارد. هرگونه حرکت نابه جا در موقعیت نسبی می تواند خطای زیادی به همراه داشته باشد. به خصوص نصب این گونه سیستم ها روی اجسام متحرک نیاز به شناسایی دقیق عکس العمل ناشی از عملکرد سیستم دارد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل:
- مدل نمودن سیستم به صورت یک معامله دیفرانسیلی مرتبه 2 و حل آن
- ارزیابی نتایج و شناخت قابلیت مدل ارائه شده در تحلیل رفتار سیستم ارتعاشی مورد نظر
- انتخاب روش تغییرات ممنتوم و حل آن برای سیستم ارتعاشی با توجه به عدم کفایت مدل ریاضی اولیهکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):