برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مشابه سازی سیستم « API»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
صعودی محمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی و آزمایشگاهی تدوین و قابل بهره برداری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در طرح مشابه سازی کیت «API»، بیست تست بیوشیمیایی تشخیص باکتری های روده ای (خانواده «آنتروباکتریاسه» کیت تجارتی «API 20 E» به گونه ای طراحی گردیده است که واکنش های ایجاد شده در آن بعد از تلقیح باکتری های استاندارد همانند کیت های ساخته شده خارجی باشد. در این طرح فرمولاسیونی برای این تست ها پیشنهاد شده است که وقتی به صورت خشک شده در درون ویال های پلاستیکی قرار داده شود بعد از اضافه کردن سوسپانسیون باکتری واکنش های رنگی ایجاد نماید که بتوان از طریق آن به نوع باکتری مورد نظر پی برد. این کار به کمک مثبت یا منفی تلقی کردن جواب هر یک از تست ها و با مراجعه به جدول شاخص به راحتی قابل انجام است.
محلول های ساخته شده برای هر یک از این تست ها قبلا استریل گردیده به صورت «آسپتیک» در درون«ویال»های استریل کیت ریخته می شوند و به کمک حرارت خشک می گردند. فرمولاسیون هر یک از تست ها به گونه ای انتخاب شده است که در صورت مثبت یا منفی بودن توانایی باکتری مورد سنجش در هیدرولیز یا متابولیزه کردن آن ها، پاسخ رنگی مشابه کیت تجارتی خارجی ایجاد کنند تا بتوان از مجموع این واکنش ها به نوع احتمالی باکتری پی برد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):