برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه، بررسی و تحقیق در جایگزینی کرم خاکی برای پروتئین حیوانی غذای طیورگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
فرمحمدی سیف اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق مقاله ای با همین عنوان تهیه و در مجله «تغذیه دام و طیور» به چاپ رسیده است. همچنین طرح تکمیلی تحت عنوان «کرم خاکی» تعریف و در دست مطالعه است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

کرم خاکی جانوری است که در تمامی نقاط جهان یافت می گردد و ثابت گردیده که منبع غذایی خوبی برای صنایع مرغداری می باشد و امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال رشد کاربردهای فراوانی دارد. هدف اصلی این مطالعه تعیین ارزش غذایی کرم های خاکی برای به کارگیری در جایگزینی غذایی طیور می باشد.
در این تحقیق دو گونه کرم خاکی به نام های «
Lum Bricus, Eisenia Foetida» شناسایی شده و مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از آزمایش ها نشان می دهد که درصد پروتئین خام و ترکیب اسید آمینه های موجود در کرم های خاکی تا حدود زیادی مشابه اسید آمینه های مورد نیاز در طیور می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):