برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و پیگردی اولیه «شئلیت» (تنگستن)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی معدن

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

«شئلیت» با فرمول (Caw03) یکی از کانی های با ارزش حاوی«تنگستن» محسوب می شود. این عنصر کاربرد وسیعی در صنایع متالورژی، برق و الکترونیک دارد.
در این طرح مطالعات کلی درباره تنگستن شامل: انواع «کانسار»ها و کانی های دربرگیرنده روش های اکتشاف، مشخصات اقتصادی کانه های تنگستن، تغلیظ و کانی آرایی و مصارف و کاربرد تنگستن در صنایع داخلی تولید آمار منابع داخلی و جهانی میزان عرضه و تقاضا، تهیه و ارائه شده است.
کانی شئلیت در اثر برخورد نور ماورای بنفش دارای خاصیت «فلورسانس» می گردد لذا با استفاده از لامپ
UV (اشعه ماورای بنفش) اقدام به پیگردی و اکتشاف این کانی گردیده و در نهایت مناطق «شاه کوه» در «استان خراسان»، «کوه گبری» در «استان کرمان»، «کوه لطیف» و «کوه دم» در شمال «اردستان» برای فاز پی جویی پیشنهاد شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):